Å forstå MS-symptomene | Lær mer om årsakene til MS-symptomer

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fakta om MS

 

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som rammer sentralnervesystemet (CNS). Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det finnes en spesiell type celler som kalles nevroner, dvs. nerveceller, som har som oppgave å sende signaler gjennom kroppen. Disse signalene styrer mange funksjoner, som f.eks. balanse, koordinasjonsevne, syn og hukommelse.

 

Ved MS angriper kroppens eget immunforsvar nervecellene og skader myelinet – det isolerende laget som omgir cellene. Skaden gjør at signalene i kroppen ikke sendes på riktig måte, og dette forårsaker MS-symptomene. Symptomene på MS varierer fra person til person, avhengig av hvor i kroppen nerveskaden er.1

 

Noen av de vanligste MS-symptomene er:

Behandling av symptomer: Snakk med legen din

Den beste måten å håndtere MS på varierer fra person til person og avhenger av hvilke symptomer man har. En samtale med lege, sykepleier eller annet helsepersonell er den beste starten.

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.

Snakk med legen om forandringer i MS-sykdommen din.

 

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.

Referanser

  1. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/