Living Like You NO (Homepage) | Living Like You

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

girl sofa reflecting 2

Hvordan utvikles MS?

Multippel sklerose er en kompleks og progressiv sykdom med ulike faser. Sykdomsutviklingen gjennom disse fasene er unik for hver enkelt person.

Artikler

Sovende kvinde

Om MS og fatigue

Trettheten man kjenner ved MS er annerledes enn "vanlig" tretthet. Hvordan snakker man om MS-tretthet med venner, familie, arbeidskamerater og leger?

Den beste måten å håndtere MS på varierer fra person til person og avhenger av hvilke symptomer man har.

En samtale med lege, sykepleier eller annet helsepersonell er en god start

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.

Doctor drawing 1
living room

Snakk med legen om forandringer i MS-sykdommen din

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.