MS-smerter

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hvis du selv har MS, er du nok klar over at smerte og ubehag er en vanskelig og ofte uunngåelig del av det å leve med sykdommen. Mange personer med multippel sklerose opplever smerte, og alvorlighetsgraden kan variere fra person til person. Smerte kan påvirke mennesker på ulike måter, men det er viktig å huske at smerte er et av de vanskeligste "usynlige" symptomene å beskrive og håndtere1.

Smerte – det usynlige symptomet

Smerte er en så personlig opplevelse at det kan være utrolig vanskelig å forklare for en annen person hvordan det føles, men det er viktig å prøve for å få best mulig støtte fra familie, venner og helsepersonell. Smerte er ikke bare de umiddelbare symptomene, som "nummenhet eller prikking og stikking eller stramming i brystet", men har også stor følelsesmessig påvirkning. Mange føler seg stresset, engstelige og frustrerte. Det er forståelig at kombinasjonen av smerteopplevelsen og disse følelsene kan få den som lever med MS, til å føle seg ganske utmattet og kan påvirke evnen til å utføre daglige aktiviteter.

Å forstå og kunne fortelle om de ulike smertetypene som er forbundet med MS, er imidlertid nøkkelen til en mest mulig effektiv håndtering av symptomene. La oss se nærmere på de ulike smertetypene som er forbundet med MS, og hvordan de kan lindres:

Forskjellen på muskelsmerte og nevropatisk smerte

Når den som har MS, opplever symptomrelatert smerte, skyldes dette vanligvis skade på nervene, enten direkte eller indirekte.

Noen ganger bruker leger og fagpersoner mer kompliserte begreper for å beskrive de ulike smertetypene. Men hva er forskjellen på muskel-/skjelettsmerte og nevropati?

Nevropatisk smerte er forårsaket av nerveskade i hjernen og ryggmargen. Hos den som har MS, er det skade på myelinet som beskytter nervene. Dette kan føre til en rekke fornemmelser, fra litt ubehag til kraftige, skarpe eller brennende smerter1,3.

Muskel- og skjelettsmerter er smerter i muskler og ledd som skyldes belastninger på kroppen som MS kan forårsake. Balanseproblemer, utmattelse eller muskelsvakhet kan føre til problemer med kroppsholdningen, og dette kan øke belastningen på ledd og andre muskler. Dette kan påvirke daglige aktiviteter som å gå tur, holde en kopp te eller å arbeide1,2,3.

Det er ingen som vet når smerten vil starte eller stoppe, eller om den vil være der permanent eller i en kort periode. Siden MS oppleves forskjellig og unikt hos alle, finnes det ingen faste regler for hvordan man håndterer smertesymptomer. Det er viktig å legge merke til og følge med på smertesymptomene dine, slik at du kan snakke med legen din om hvordan de best kan håndteres.

De beste tipsene for håndtering av MS-smerte

Det er ikke alltid enkelt å håndtere MS-smerte, og det kan være frustrerende for dem som opplever det. Her er noen gode tips som kan hjelpe deg med å håndtere MS-smerte:

  • Skriv ned eventuelle triggere som får smerten til å begynne, inkludert stikkord som beskriver smerten, som verking, brennende følelse, dump smerte, kløe, prikking eller stramhet
  • Noter jevnlig hvordan smertesymptomene påvirker daglige aktiviteter, inkludert søvnen
  • Snakk med legen din om hvilke smertetyper du opplever, og hvilke valgmuligheter du har
  • Noen ganger kan humøret påvirke og øke smertesymptomene
  • Lett mosjon, øvelser som er riktige for deg eller yoga

Prøv gjerne forskjellige avslapningsteknikker som passer for deg, dette kan redusere spenninger og stress4

Husk at ikke alle har samme type smerte og at MS-smerte kan endres over tid.

Referanser

  1. MS Society. About MS. Signs and Symptoms. Pain. Tilgjengelig på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain. (08.03.21)

  2. NHS UK. Multiple Sclerosis. Symptoms. Tilgjengelig på: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/symptoms/. (08.03.21)

  3. National MS Society. Pain. Tilgjengelig på: https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Pain. (08.03.21).

  4. MS Society. Pain and unpleasant sensations in MS booklet. Tilgjengelig for nedlasting på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain (08.03.21)].

Curated Tags