MS og Synsproblemer

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Det sies ofte at "øynene er sjelens vindu", og dette uttrykket er koblet til mange berømte historiske personer, fra Cicero til William Shakespeare. Men det disse to ikke visste, er at øynene også kan være et ganske nyttig vindu mot helsen din, også når det gjelder multippel sklerose (MS)1.

MS er en langsiktig sykdom som påvirker sentralnervesystemet (CNS) og spesielt hvordan hjernen og ryggmargen fungerer. Ved MS ødelegger betennelse isolasjonslaget (kalles myelin) rundt nervetråder i CNS og hindrer nervene i å fungere slik de skal. Når myelinlaget blir skadet, påvirker det måten hjernen kommuniserer med resten av kroppen på2.

En av nervene som vanligvis rammes ved MS, er synsnerven, som overfører synsinntrykk fra netthinnen bakerst i øyet til hjernen. Dette er det første sykdomstegnet hos ca. 15 til 20 % av dem som får MS3.

Optikusnevritt: et tidlig tegn på MS

Betennelse i synsnerven, en tilstand som kalles optikusnevritt, kan være et tidlig symptom på MS og det første symptomet hos noen som gjør at man oppsøker lege4. Optikusnevritt kan føre til synsforandringer, men symptomene varierer fra person til person. Noen opplever tåkesyn, andre kan miste synet midlertidig. Noen merker et uklart eller blindt punkt midt i synsfeltet. Fargene kan også virke mørkere eller utvasket, det kan oppstå lysglimt og det kan være smertefullt å bevege øynene.

Dette kan høres skremmende ut, men noen ganger forsvinner disse symptomene av seg selv i løpet av noen uker. Hvis symptomene dine er alvorlige, kan du imidlertid få en resept på en kur med steroider, enten som tabletter eller dråper, så det skal gå raskere over.

En øyelege vil notere symptomene dine før en øyeundersøkelse. Optikusnerven, eller synsnerven, kan ses ganske tydelig med et oftalmoskop, og det kan være synlig hevelse. Hvis Optikusnevritt blir diagnostisert, vil muligens øyelegen henvise deg til en nevrolog, som vil spørre når symptomene dine startet og om du har hatt nevrologiske symptomer tidligere.

Nevrologen kan også utføre tester for å sjekke hvor godt synsnerven fungerer, samt en MR-skanning av hjernen for å se etter andre tegn på inflammasjon eller nerveskade. Halvparten av dem som får Optikusnevritt, kan utvikle MS over en periode på 15 år, så legene må sjekke nøye. Tidlig diagnose er viktig ved MS, slik at legen kan iverksette tiltak for å prøve å redusere den potensielle skaden på hjernen som sykdommen kan forårsake5.

Etter diagnosen: Kan vi se MS-progresjon i øynene?

Hvis du allerede har fått diagnosen MS, kan øyeforandringer gi nevrologen nyttig informasjon om hvordan sykdommen utvikler seg. I en studie som ble utført av Johns Hopkins University School of Medicine, brukte man en skanneteknikk som kalles optisk koherenstomografi, for å måle endringer i netthinnen til personer med MS. Forskerne fant at personer som hadde MS-attakker og stigende grad av uførhet, hadde mye raskere fortynning av netthinnen enn personer med MS som ikke hadde attakker6. Det tyder på at denne skanneteknikken kan være et nyttig verktøy for nevrologer når de skal avgjøre hvor effektiv en bestemt behandling er, og for å overvåke sykdomsutviklingen.

Uansett om du opplever synsforandringer eller ikke, er det viktig å ta vare på øynene og gå til regelmessige kontroller. Hvis du merker symptomer, må du snakke med øyelegen eller nevrologen umiddelbart. Jo raskere endringer oppdages, desto raskere kan du starte behandlingen. Vi finner kanskje aldri ut hvem som først sa "øynene er sjelens vindu", men vi er ganske sikre på at de ville vært enige7.

Referanser

 

  1. Nettstedet "Bright Focus Foundation" The eye: a window to your health. Tilgjengelig på: https://www.brightfocus.org/macular-glaucoma/article/eye-window-your-health (08.03.21)

  2. Nettstedet "NHS.uk" Multiple Sclerosis. Tilgjengelig på: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/ (08.03.21)

  3. Nettstedet "Healthline" What’s the Connection Between MS and Optic Neuritis? Tilgjengelig på: https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/optic-neuritis (08.03.21)

  4. Nettstedet "MS Society" Optic neuritis. Tilgjengelig på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/eyes-and-sight/optic-neuritis (08.03.21)

  5. Nettstedet "Mayo Clinic" Optic Neuritis. Tilgjengelig på: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/optic-neuritis/symptoms-causes/syc-20354953 (08.03.21)

  6. Costello F, Burton J. Retinal imaging with optical coherence tomography: a biomarker in multiple sclerosis? Tilgjengelig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6074809/pdf/eb-10-047.pdf (08.03.21)

  7. Nettstedet "Web MD" Multiple Sclerosis and Vision Problems. Tilgjengelig på: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-vision-problems. ( 08.03.21)

Curated Tags