SPMS | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS-spektrat

Multipel skleros (MS) kan ses som ett kontinuerligt förlopp som patienterna genomgår under livet. Omkring 15 % av alla som har MS har diagnosen primärprogressiv MS (PPMS), den form av sjukdomen där symtomen gradvis förändras med tiden snarare än ger plötsliga skov. De allra flesta som får MS får diagnosen skovvis förlöpande MS (RRMS), där symtomen blossar upp (skov) men sedan lugnar ner sig igen. Detta mönster av symtom kan förändras med tiden och kan då innebära att sjukdomen gått över i nästa fas. Hos en del övergår sjukdomen med tiden i sekundärprogressiv MS (SPMS), där skoven förekommer mer sällan men symtomen gradvis förvärras utanför skoven. Förändringarna sker oftast gradvis men det är viktigt att upptäcka tecknen så att du tidigt kan meddela din läkare, eftersom olika typer av MS kan kräva olika typer av vård.

De olika MS-faserna

Sekundärprogressiv MS (SPMS)

SPMS är den fas av MS som hos många kommer efter RRMS. I denna fas får man färre skov och de kan till och med försvinna helt. Dock får man generellt svårare symtom eller kanske nya symtom. SPMS orsakas av att nervskadorna har blivit allt fler och kan leda till ökad funktionsnedsättning, bland annat svårigheter att gå eller ökad trötthet. Ett annat viktigt symtom vid SPMS är förvärrade kognitiva problem, t.ex. med minnet eller tankeförmågan. Att hålla koll på förändringar och tala om detta med din läkare ökar möjligheterna att påverka sjukdomsprogressionen.2

Women chatting

Vid MS angriper immunsystemet de friska nervcellerna och skadar det skyddande lagret av myelin.

Bild som föreställer vad som händer med nervcellerna under ett MS-skov.

Lagret av myelin kan tunnas ut, vilket gör nervtrådarna mer sårbara. 

Myelinlagret kan tunnas ut och nervtrådarna blir mer sårbara.

Brist på myelin leder till att nervsignalerna i axonet tar sig fram långsammare eller stoppas helt.

Nervsignalerna tar sig fram långsammare eller inte alls.

Skadorna i nervtrådarna ökar och symtomen blir värre.

Symtomen blir värre när nervskadorna ökar
woman on couch

Upptäck tecknen på SPMS

Det kan vara lättare sagt än gjort att upptäcka symtomförändringar, särskilt när de kommer smygande. Tricket är att hitta de tekniker som fungerar bäst för dig, oavsett om det är att föra dagbok eller med jämna mellanrum tänka igenom vilka symtom du har. När du väl har skaffat dig en vana kan det hela bli mycket enklare. 

Osynliga symtom vid SPMS

Professor och Överläkare Sten Fredrikson från Karolinska Universitetssjukhuset  talar om de osynliga symtomen vid SPMS.

Förändras din MS? 

När din MS förändras är det dags att reagera. Vårt verktyg kan hjälpa dig att hålla koll på hur din MS utvecklas.