Symtom vid MS l Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fakta om MS

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). CNS består av hjärnan och ryggmärgen. Där finns en speciell typ av celler som kallas neuroner, dvs. nervceller, vars uppgift är att skicka signaler genom kroppen. Dessa signaler styr många funktioner som t.ex. balans, koordinationsförmåga, syn och minne.

Vid MS angriper kroppens eget immunsvar nervcellerna och skadar myelinet – det isolerande skiktet som omger cellerna. Skadan gör att signalerna ut i kroppen inte skickas på rätt sätt och detta orsakar MS-symtomen. Symtomen på MS är olika från person beroende på var i kroppen nervskadan sitter.

Några av de vanligaste MS-symtomen
 

När dina MS-symtom förändras är det dags att reagera