Följa förändringar av MS-symtom | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Woman

Att leva ett bra liv med multipel skleros (MS) omfattar så många olika områden, från att äta rätt till att motionera, hänga med i de senaste vetenskapliga framstegen och se till att du kan fortsätta ägna tid åt de viktiga relationerna med familj och vänner. Men ett av de viktigaste sätten att hålla sin MS under kontroll är att vara uppmärksam på eventuella symtomförändringar och berätta om dem för neurologen eller MS-sjuksköterskan. 

Symtomförändringar kan vara tecken på att MS-sjukdomen övergår till nästa fas, ofta från RRMS (skovvis förlöpande MS), där symtomen intensifieras och sedan minskar, till SPMS (sekundärprogressiv MS), med jämnare och mer ihållande symtom1.

De olika faserna av MS kräver i allmänhet olika behandlingsmetoder, så om du ser till att din läkare snabbt blir uppmärksam på övergången kan du vara säker på att du är på rätt väg och att symtomprogressionen kan fördröjas så mycket som möjligt2. Studier har faktiskt visat att ju tidigare du tar itu med dina förändrade symtom, desto större chans har du att fördröja progressionen. Eftersom MS förändras med tiden när man rör sig mellan olika faser kan det bli svårare att hantera sjukdomen med en ”vänta och se”-strategi3

Vi vet att det ofta är lättare sagt än gjort att bli på det klara med att en förändring har skett – särskilt gradvisa förändringar. Det kan kännas som en utmaning att börja följa hur symtomen utvecklas, men knepet är att hitta de sätt som fungerar bäst för dig. När du väl har fått in rutinen kan det bli mycket lättare. 

Några bra sätt att följa upp symtomförändringar är: 

Reflektera över specifika tidpunkter

Det är även i bästa fall svårt att se kroppsliga förändringar, och med en sjukdom som förlöper skovvis blir det inte direkt enklare! I stället för att försöka hålla reda på förändringar från en dag till nästa, tänk tillbaka på de senaste månaderna och fråga dig själv om det är något som du tycker är svårare nu än då. Du kan använda regelbundet återkommande händelser som familjefödelsedagar eller läkarbesök för att återkalla tydliga minnen från en viss dag.

Tänk på mönstren för dina skov

MS-progressionen är inte bara kopplad till symtomförändringar, det handlar också om hur ofta du får skov4. Det beror på att SPMS ger jämnare och mer ihållande symtom4, så om du märker att symtomen är mer intensiva men att skoven är färre är det viktigt att du berättar det för din läkare.

Tänk på både psykiska och fysiska förändringar

Förändringar av MS-symtom handlar inte bara om fysiska tecken, utan även om kognitiva. Minnesförlust eller att ha svårt att följa en tankekedja kan ofta vara tecken på att din MS är på väg över i en annan fas5, så var noga med följa både dessa symtom och din fysiska hälsa. 

Förbered dig inför läkarbesöken

Det är svårt att ge en korrekt bild av eventuella symtomförändringar när du är på plats och pratar med din neurolog eller MS-sjuksköterska. Därför är det väldigt viktigt att du förbereder dig inför besöken i förväg och sammanfattar eventuella kognitiva eller fysiska förändringar som du har noterat sedan ditt senaste besök.
 
Vi har tagit fram ett praktiskt verktyg som hjälper dig hålla reda på förändringar. Skriv ut en kopia och fyll i före nästa läkarbesök, så att du kan diskutera förändringarna med din läkare. På så sätt kan du upptäcka eventuella tecken på förändring och börja hantera progression så tidigt som möjligt.
 

Referenser

  1. National Multiple Sclerosis Society. (2019). Types of MS. [online] Finns på: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS [Senast hämtad: mars 2021].
  2. National Multiple Sclerosis Society. (2019). Secondary progressive MS (SPMS). [online] Finns på: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Secondary-progressive-MS [Senast hämtad: mars 2021].
  3. Thrower, B. (2007). Clinically isolated syndromes: Predicting and delaying multiple sclerosis. Neurology, 68(Issue 24, Supplement 4), pp.S12-S15.
  4. Mssociety.org.uk. (2019). Secondary progressive MS. [online] Finns på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/secondary-progressive-ms  [Senast hämtad: mars 2021].
  5. Ntoskou, K., Messinis, L., Nasios, G., Martzoukou, M., Makris, G., Panagiotopoulos, E. and Papathanasopoulos, P. (2019). Cognitive and Language Deficits in Multiple Sclerosis: Comparison of Relapsing Remitting and Secondary Progressive Subtypes. [online] Openneurologyjournal.com. Finns på: https://openneurologyjournal.com/VOLUME/12/PAGE/19/  [Senast hämtad: mars 2021].
Curated Tags