RRMS l Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS-förloppet 

Multipel skleros (MS) kan ses som ett kontinuerligt förlopp som patienterna färdas genom under livet. De allra flesta som får MS får diagnosen skovvis förlöpande MS (RRMS), där symtomen blossar upp (skov) men sedan lugnar ner sig igen. Detta mönster av symtom kan förändras med tiden och kan då innebära att sjukdomen gått över i nästa fas. Hos en del övergår sjukdomen med tiden i sekundärprogressiv MS (SPMS), där skoven förekommer mer sällan men symtomen gradvis förvärras utan skov. Förändringarna sker oftast gradvis men det är viktigt att upptäcka tecknen så att du tidigt kan meddela din läkare, eftersom olika typer av MS kan kräva olika typer av vård.

Skovvis förlöpande MS (RRMS)

RRMS är den vanligaste formen och den fas som flest har vid diagnostillfället. Den som har RRMS får perioder med mer uttalade symtom – dessa kallas skov. Mellan skoven brukar symtomen vara lindrigare eller försvinna helt – sjukdomen går i remission. Lämplig behandling av din RRMS kan bidra till att minska skoven och bromsa progressionen till SPMS.

woman and man talking

Vetenskapen bakom skoven

Under ett skov angriper kroppens eget immunsystem det isolerande skiktet (myelinet) runt nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Nervcellerna leder signaler till hela kroppen och om de är skadade betyder det att signalerna inte går fram på rätt sätt. Detta orsakar MS-symtom och först när skovet är över och immunsystemet slutar attackara nervcellerna minskar symtomen eller försvinner helt – remission.

Bild som föreställer vad som händer med nervcellerna under ett MS-skov

När din MS förändras är det dags att reagera