MS och graviditet – del 1 | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Multiple Sclerosis and Pregnancy

Graviditeten är en spännande tid men kan också skapa osäkerhet på grund av de fysiska och känslomässiga förändringar den medför. Om du har multipel skleros är det troligt att du kommer att oroa dig lite extra under de kommande nio månaderna. Du kanske undrar hur MS kan påverka graviditeten, men det är också viktigt att förstå hur graviditeten kan påverka din MS.

För att få reda på det pratade vi med dr Magnhild Sandberg-Wollheim, docent i neurologi vid Lunds universitetssjukhus och expert på graviditet vid MS. Här ska vi titta på hur MS kan påverka graviditeten. I den andra delen av den här serien kommer vi att undersöka vilken inverkan graviditeten kan ha på MS

Observera att tanken med denna del inte är att rekommendera vissa behandlingsalternativ och den ersätter inte heller de viktiga samtalen med läkare och sjuksköterskor.

Är det svårare att bli gravid om man har MS?

MS diagnostiseras vanligen hos personer mellan 20 och 40 år. Det är viktiga år för kvinnor som vill ha barn och fertiliteten kan vara ett bekymmer. ”Generellt verkar MS inte påverka en kvinnas förmåga att bli gravid1, 2, men det finns en del mindre studier som visar på nedsatt fertilitet eller lägre nivåer av vissa hormoner som används som indikator på fertilitet hos kvinnor med MS3, 4”, förklarar dr Sandberg. ”Men problem med att bli gravid kan drabba vem som helst. I västvärlden lider omkring 10 procent av alla par av nedsatt fertilitet eller infertilitet5. Om du funderar på att bilda familj är det viktigt att du först pratar med din neurolog och din gynekolog.”

Måste jag avbryta min MS-behandling under graviditeten?

“Du kan behöva ändra sättet att hantera din MS eftersom vissa läkemedelsbehandlingar kan vara skadliga för ett ofött barn6”, säger dr Sandberg. Vissa läkare föreslår att man slutar med vissa sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) innan man försöker bli gravid (när man ska avbryta beror på typen av behandling). ”Tills dess måste man använda en effektiv preventivmetod”, säger dr Sandberg. ”Om du blir gravid utan att ha planerat det är det viktigt att du berättar det för din neurolog så att ni genast kan börja diskutera alternativen. Vi vet att omkring 40 procent av alla graviditeter är oplanerade7, så du är inte ensam – och vi dömer ingen!”

Påverkar MS min graviditet?

Det ska den inte göra. ”Det finns inget som tyder på att MS ökar risken för utomkvedshavandeskap, missfall, för tidig födsel, dödfödsel eller missbildningar8”, försäkrar dr Sandberg. Och även om det finns en genetisk komponent i MS anses den inte vara en ärftlig sjukdom, eftersom det inte finns någon enskild gen som orsakar den. En genomgång av data från USA som jämförde graviditeter och förlossningar hos kvinnor med MS, epilepsi eller diabetes mellitus med dem i den allmänna friska befolkningen visade på en något högre risk för barn med låg födelsevikt och kejsarsnitt. Men MS förknippades inte med högre risk för andra graviditetskomplikationer9. En studie som genomfördes i Norge gav liknande resultat10.

Enligt dr Sandberg behöver kvinnor med MS inte övervakas mer noggrant under graviditeten än kvinnor som inte har MS. ”Det enda verkliga undantaget är om du blev gravid medan du tog DMT-läkemedel (sjukdomsmodifierande behandlingar). Då kan ytterligare ultraljud göras för att följa ditt barns utveckling”, tillägger hon.

Kommer MS att påverka min förlossning?

Det korta svaret är kanske. För vissa kvinnor med MS innebär nedsatt bäckenkänsla mindre smärta under sammandragningarna. Det kanske låter bra men kan betyda att du kanske inte känner när värkarna börjar. ”De muskler och nerver som behövs för att trycka ut barnet kan också påverkas av MS, vilket kan göra det mer sannolikt med kejsarsnitt eller förlossning med sugklocka11”, förklarar dr Sandberg. ”Om din läkare oroar sig över din förmåga att föda kommer han eller hon dock att rekommendera ett elektivt kejsarsnitt i god tid för att undvika komplikationer.”

Precis som alla blivande mammor kommer du förmodligen att få rådet att skriva ett förlossningsbrev. Där bör du skriva var du vill föda, vem du vill ska vara med samt vad du har för önskemål när det gäller smärtlindring. ”Generellt går det bra med de flesta typer av smärtlindring om man har MS12”, förklarar dr Sandberg. “Faktum är att epiduralbedövning kan vara till stor hjälp om du lider av trötthet, eftersom det gör att du kan spara energi under förlossningens tidiga skede.” Om du har en fysisk funktionsnedsättning eller muskelspasmer kan din barnmorska berätta om olika kroppsställningar och förlossningsalternativ som gör förlossningen bekvämare. Det är ingen lek att föda barn, men ju mer förberedd du är, desto bättre blir upplevelsen.

Med lite omsorg och planering finns det ingen anledning till att MS skulle hindra dig från att ha en normal graviditet och förlossning och föda ett friskt barn.

Vi tackar dr Sandberg-Wollheim för hennes tid och expertråd.

Referenser

 1. Pregnancy, sex and hormonal factors in multiple sclerosis. Miller DH, Fazekas F, Montalban X, et al. 2014 Apr;20(5):527-36. doi: 10.1177/1352458513519840. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24446387 [Senast hämtad: mars 2021].
 2. Artificial reproductive techniques in multiple sclerosis. Hellwig K, Correale J. Clin Immunol. 2013 Nov;149(2):219-24. doi: 10.1016/j.clim.2013.02.001. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23507401 [Senast hämtad: mars 2021].
 3. Serum anti-Müllerian hormone levels in reproductive-age women with relapsing-remitting multiple sclerosis. Thöne J, Kollar S, Nousome D, Ellrichmann G, Kleiter I, Gold R, Hellwig K. Mult Scler. 2015 Jan;21(1):41-7. doi: 10.1177/1352458514540843. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25145691 [Senast hämtad: mars 2021].
 4. Female infertility and multiple sclerosis: is this an issue? McCombe PA, Stenager E. Mult Scler. 2015 Jan;21(1):5-7. doi: 10.1177/1352458514549406. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25583835 [Senast hämtad: mars 2021].
 5. Definition and prevalence of subfertility and infertility. Gnoth C, Godehardt E, Frank-Herrmann P, Friol K, et al. 2005 May;20(5):1144-7. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15802321 [Senast hämtad: mars 2021].
 6. Multiple sclerosis: current and emerging disease-modifying therapies and treatment strategies. Wingerchuk DM, Carter JL. Mayo Clin Proc. 2014 Feb;89(2):225-40. Finns på: http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2813%2900986-5/pdf [Senast hämtad: mars 2021].
 7. The potential of long-acting reversible contraception to decrease unintended pregnancy. Speidel JJ, Harper CC, Shields WC. Contraception. 2008 Sep;78(3):197-200. doi: 10.1016/j.contraception.2008.06.001. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18692608 [Senast hämtad: mars 2021].
 8. Webbplatsen Multiple Sclerosis Society – Pregnancy and birth. Finns på: http://www.mssociety.org.uk/what-is-ms/womens-health/pregnancy-and-birth [Senast hämtad: mars 2021].
 9. Obstetric outcomes in women with multiple sclerosis and epilepsy. Kelly VM, Nelson LM, Chakravarty EF. Neurology. 2009 Dec 1;73(22):1831-6. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181c3f27d. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923552 [Senast hämtad: mars 2021].
 10. Pregnancy, delivery, and birth outcome in women with multiple sclerosis. Dahl J, Myhr KM, Daltveit AK, Hoff JM, Gilhus NE. Neurology. 2005 Dec 27;65(12):1961-3. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380620 [Senast hämtad: mars 2021].
 11. Webbplatsen Johns Hopkins Medicine – Multiple Sclerosis and Pregnancy. Finns på: https://johnshopkinshealthcare.staywellsolutionsonline.com/Conditions/Pregnancy/85,P01160 [Senast hämtad: mars 2021].
 12. Epidural analgesia and cesarean delivery in multiple sclerosis post-partum relapses: the Italian cohort study. Pastò L et al. BMC Neurol. 2012 Dec 31;12:165. doi: 10.1186/1471-2377-12-165. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23276328 [Senast hämtad: mars 2021].
Curated Tags