RRMS progresjon | MS nytt

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS-forløpet

Multippel sklerose (MS) kan ses på som et kontinuerlig sykdomsforløp resten av livet. De aller fleste som får MS, får diagnosen attakkvis MS (RRMS), der symptomene blusser opp (attakker), men deretter roer seg ned. Dette mønsteret av symptomer kan forandre seg over tid og kan da innebære at sykdommen har gått over i neste fase. Hos en del går sykdommen med tiden over til sekundær progressiv MS (SPMS), der attakkene forekommer sjeldnere, mens symptomene gradvis forverres utenom attakkene. Endringene skjer vanligvis gradvis, men det er viktig å oppdage tegnene så du kan informere legen din så tidlig som mulig, siden forskjellige typer MS kan kreve ulike typer behandling1.

Attakkvis MS (RRMS)

 

RRMS er den vanligste formen og den fasen flest er i ved diagnosen. Den som har RRMS, får perioder med mer uttalte symptomer – disse kalles attakker. Mellom attakkene pleier symptomene å være mildere eller forsvinne helt – sykdommen går i remisjon. Riktig behandling av RRMS kan bidra til å redusere attakkene og bremse progresjonen til SPMS.2

woman and man talking

Vitenskapen bak attakkene

 

Under et attakk angriper kroppens eget immunsystem det isolerende laget (myelinet) rundt nervecellene i hjernen og ryggmargen. Nervecellene leder signaler til hele kroppen, og hvis de er skadet betyr det at signalene ikke ledes på riktig måte. Dette forårsaker MS-symptomer, og først når attakket er over og immunsystemet slutter å angripe nervecellene, reduseres symptomene eller forsvinner helt – remisjon1.

Bilde

Snakk om symptomforandringer

Følg med på symptomene og ta opp alle forandringer med legen. Få hjelp av vår praktiske samtaleguide

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.

Referanser

  1. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/

  2. www.ms.no/fakta-om-ms/mstyper