Graviditet og familieplanlegging

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

I denne artikkelen finner du informasjon og hvordan MS kan påvirke deg og din graviditet og hvordan graviditet kan påvirke din MS. Familieplanlegging kan være utfordende ved MS, og nederst i artikkelen finner du også et avsnitt om dette temaet.

Hvordan MS kan påvirke graviditet

Svangerskapet er en spennende tid, men den kan også føles usikker på grunn av de fysiske og emosjonelle endringene som skjer. Hvis du har multippel sklerose (MS), vil du sannsynligvis ha litt ekstra å tenke på de neste ni månedene. Du lurer kanskje på om MS kan påvirke svangerskapet … men det er også viktig å vite hvordan svangerskapet kan påvirke MS.

Vi har snakket med dr. Magnhild Sandberg-Wollheim, som er førsteamanuensis i nevrologi ved Lunds universitetssykehus i Sverige og ekspert på svangerskap ved MS. Vi vil se på hvordan MS kan påvirke svangerskapet.. 

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke har til hensikt å anbefale noen behandlingsalternativer eller å erstatte viktige samtaler med helsepersonell.

Gjør MS det vanskeligere å bli gravid?

MS blir vanligvis diagnostisert hos personer i alderen 20 til 40 år – viktige år for kvinner som ønsker å få barn – så dette er et viktig spørsmål. "Generelt ser det ikke ut til at MS påvirker kvinners evne til å bli gravide1,2, men noen små studier rapporterer imidlertid redusert fertilitet eller redusert nivå av visse hormoner som brukes som en indikator på fertilitet hos kvinner med MS3,4", forklarer dr. Sandberg. "Når det er sagt, kan hvem som helst ha problemer med å bli gravid – rundt 10 % av alle par i vestlige land lider av redusert fertilitet eller infertilitet5. Hvis du tenker på å stifte familie, er det viktig å snakke med nevrologen og gynekologen først."

Må jeg avbryte MS-behandlingen under svangerskapet?

"Det kan være nødvendig å modifisere MS-behandlingen din, siden noen medikamentelle behandlinger kan være skadelige for et foster6", sier dr. Sandberg.  Nevrologer ber  at kvinnen slutte på visse sykdomsmodifiserende behandlinger (DMT) før hun prøver å bli gravid (når hun skal avslutte behandlingen, avhenger av type behandling). "I mellomtiden er effektiv prevensjon helt nødvendig," understreker dr. Sandberg. "Hvis du blir gravid uten å ha planlagt det, er det viktig at du informerer nevrologen din, slik at dere kan begynne å diskutere alternativene umiddelbart. Vi vet at rundt 40 % av alle graviditeter ikke er planlagt7, så du er ikke alene – og vi dømmer ikke!"

Vil MS påvirke svangerskapet?

Nei, den skal ikke det. "Det er ingen holdepunkter for at MS øker risikoen for graviditet utenfor livmoren, spontanabort, for tidlig fødsel, dødfødsel eller fostermisdannelser8," forsikrer dr. Sandberg oss. Og selv om MS innebærer et genetisk aspekt, anses det ikke som en arvelig sykdom, siden det ikke finnes noe enkelt gen som forårsaker den. En gjennomgang av amerikanske data der man sammenlignet svangerskap/fødsler hos kvinner med MS, epilepsi eller diabetes mellitus, med svangerskap/fødsler hos kvinner i den generelle friske befolkningen, fant man i den første gruppen en noe høyere risiko for barn med lav fødselsvekt samt keisersnitt. MS var imidlertid ikke forbundet med høyere risiko for andre svangerskapskomplikasjoner9. Lignende resultater ble funnet i en studie utført i Norge10.

Ifølge dr. Sandberg trenger ikke kvinner med MS å bli nøyere overvåket under svangerskap enn kvinner som ikke har MS. “Det eneste unntaket er hvis du ble gravid mens du var på DMT (sykdomsmodifiserende behandling). I så fall kan det gjøres ekstra ultralydundersøkelser for å holde øye med babyens utvikling," legger hun til.

Vil MS påvirke fødselen?

Det korte svaret er: kanskje. For noen kvinner med MS betyr redusert bekkenfølelse mindre smerte under riene – og selv om dette høres ut som en bra ting, kan det bety at du ikke kjenner når fødselen starter. “Musklene og nervene som trengs for å presse ut barnet, kan også påvirkes av MS, og det kan øke sannsynligheten for keisersnitt eller vakuumassistert forløsning11," forklarer dr. Sandberg. “Hvis legen din er usikker på om du kan gjennomføre en fødsel, vil han eller hun anbefale keisersnitt i god tid for å unngå komplikasjoner.”

Som alle vordende mødre vil du sannsynligvis bli rådet til å skrive en fødselsplan. Den bør omfatte hvor du ønsker å føde, hvem du ønsker å ha til stede, samt hvilken smertelindring du foretrekker. "Vanligvis er de fleste typer smertelindring greit hvis du har MS12," forklarer dr. Sandberg. "Epidural kan faktisk være spesielt gunstig hvis du føler deg utmattet, siden du da kan spare energi i de tidlige fasene av fødselen." Hvis du har en fysisk funksjonshemming eller muskelspasmer, vil jordmoren fortelle deg om stillinger og fødemuligheter som kan gjøre fødselen til en bedre opplevelse. Å føde er ikke noe for pyser, og jo mer forberedt du er, desto bedre blir opplevelsen.

Med litt omsorg og planlegging er det ingen grunn til at MS skal hindre deg i å ha et normalt svangerskap, en normal fødsel og et friskt barn.

Referanser:

 1. Pregnancy, sex and hormonal factors in multiple sclerosis. Miller DH, Fazekas F, Montalban X, et al. 2014 Apr;20(5):527-36. doi: 10.1177/1352458513519840. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24446387 (08.03.21)
 2. Artificial reproductive techniques in multiple sclerosis. Hellwig K, Correale J. Clin Immunol. 2013 Nov;149(2):219 -24. doi: 10.1016/j.clim.2013.02.001. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23507401 (08.03.21)
 3. Serum anti-Müllerian hormone levels in reproductive-age women with relapsing-remitting multiple sclerosis. Thöne J, Kollar S, Nousome D, Ellrichmann G, Kleiter I, Gold R, Hellwig K. Mult Scler. 2015 Jan;21(1):41 -7. doi: 10.1177/1352458514540843. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25145691 (08.03.21)
 4. Female infertility and multiple sclerosis: is this an issue? McCombe PA, Stenager E. Mult Scler. 2015 Jan;21(1):5-7. doi: 10.1177/1352458514549406. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25583835 (08.03.21)
 5. Definition and prevalence of subfertility and infertility. Gnoth C, Godehardt E, Frank-Herrmann P, Friol K, et al. 2005 May;20(5):1144-7. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15802321 (08.03.21)
 6. Multiple sclerosis: current and emerging disease-modifying therapies and treatment strategies. Wingerchuk DM, Carter JL. Mayo Clin Proc. 2014 Feb;89(2):225-40. Tilgjengelig på: http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2813%2900986-5/pdf (08.03.21)
 7. The potential of long-acting reversible contraception to decrease unintended pregnancy. Speidel JJ, Harper CC, Shields WC. Contraception. 2008 Sep;78(3):197-200. doi: 10.1016/j.contraception.2008.06.001.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18692608/ (08.03.21)
 8. Nettstedet "Multiple Sclerosis Society" – Pregnancy and birth. Tilgjengelig på: http://www.mssociety.org.uk/what-is-ms/womens-health/pregnancy-and-birth (08.03.21)
 9. Obstetric outcomes in women with multiple sclerosis and epilepsy. Kelly VM, Nelson LM, Chakravarty EF. Neurology. 2009 Dec 1;73(22):1831-6. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181c3f27d. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923552 (08.03.21)
 10. Pregnancy, delivery, and birth outcome in women with multiple sclerosis. Dahl J, Myhr KM, Daltveit AK, Hoff JM, Gilhus NE. Neurology. 2005 Dec 27;65(12):1961-3. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380620 (08.03.21)
 11. Nettstedet "Johns Hopkins Medicine" – Multiple Sclerosis and Pregnancy. Tilgjengelig på: https://johnshopkinshealthcare.staywellsolutionsonline.com/Conditions/Pregnancy/85,P01160 /(08.03.21)
 12. Epidural analgesia and cesarean delivery in multiple sclerosis post-partum relapses: the Italian cohort study. Pastò L et al. BMC Neurol. 2012 Dec 31;12:165. doi: 10.1186/1471-2377-12-165. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23276328 (08.03.21)

Hvordan graviditet kan påvirke MS

Svangerskapet er en spennende tid, men den kan også føles usikker på grunn av de fysiske og emosjonelle endringene som skjer. Hvis du har multippel sklerose, vil du sannsynligvis ha litt ekstra å tenke på de neste ni månedene. Du lurer kanskje på om MS kan påvirke svangerskapet, men det er også viktig å vite hvordan svangerskapet kan påvirke MS.

Vi har snakket med dr. Magnhild Sandberg-Wollheim, som er førsteamanuensis i nevrologi ved Lunds universitetssykehus i Sverige og ekspert på svangerskap ved MS. Vi skal se på hvordan svangerskap kan påvirke MS. I den første delen av denne serien drøftet vi den potensielle innvirkningen MS har på svangerskapet, nå vil vi se nærmere på hvordan graviditet kan påvirke MS

Vil hormonelle endringer påvirke MS?

Ja, sannsynligvis – men ikke slik du forventer. "Tidligere var man redd for at graviditet kunne føre til tilbakefall hos kvinner med MS", forklarer dr. Sandberg, "men nå vet vi at det vanligvis er tvert i mot. Mange kvinner har redusert attakkrate under svangerskap, spesielt i løpet av de siste 12 ukene.” I én studie fant man faktisk at attakkraten falt med så mye som 70 % i løpet av tredje trimester1. "Dette kan delvis forklares ved det økte nivået av graviditetshormonet østrogen, som har en dempende effekt på immunsystemet2."

Kommer jeg til å oppleve flere fysiske utfordringer?

Tretthet er vanlig under de fleste svangerskap – på grunn av fosterets næringsbehov og økende vekt – så hvis du allerede har lavt energinivå, kan du føle deg ekstra sliten. De fleste kvinner opplever at søvnen blir forstyrret under svangerskapet, så dette kan også påvirke hvor trett du føler deg. "Eksisterende rygg- og blæreproblemer kan bli verre under svangerskap, siden det voksende barnet presser på skjelettet og blæren", sier dr. Sandberg. Mobilitet kan også være en utfordring. "Hvis du allerede har problemer med å gå, kan den ekstra vekten av barnet øke problemet." Uansett hvilke symptomer du har, bør du snakke med lege, fysioterapeut eller jordmor hvis du er bekymret. "Du kan være trygg på at eventuelle svangerskapsrelaterte problemer sannsynligvis vil gå over når babyen er født og at helsen din vil bli som den var før graviditeten," legger dr. Sandberg til.

Hva kan jeg forvente etter fødselen?

"Forskning viser at risikoen for tilbakefall er noe høyere de første månedene etter fødselen", forklarer dr. Sandberg. "Men faktisk er det bare rundt en tredjedel av kvinnene som opplever et tilbakefall i løpet av denne tiden, og tilbakefallsraten går tilbake til "normal" etter seks til ni måneder.1" Uansett kan det første året etter fødselen være utfordrende for alle mødre, så det er viktig å ha tett kontakt med helseteamet ditt i denne perioden og rapportere eventuelle endringer til nevrologen.

Vil et barn påvirke sykdommen min på lang sikt?

Det kan være gode nyheter her. "Det finnes motstridende holdepunkter3, men noen studier tyder på at det å få barn kan ha en gunstig effekt på MS på lang sikt4,5," sier dr. Sandberg. I en liten studie fant man for eksempel at kvinner som gjennomgikk svangerskap etter at de hadde fått diagnostisert MS, hadde lavere attakkrate opptil 10 år senere, sammenlignet med kvinner som ikke gjennomgikk svangerskap etter diagnosen6. I mellomtiden fant man i en svensk studie at kvinner med MS som ble gravide etter diagnosen, hadde betydelig redusert risiko for overgang til sekundær progressiv MS sammenlignet med kvinner som ikke gjorde det7. "Vi vet ikke helt hvorfor graviditet kan redusere sykdomsprogresjonen på lang sikt", sier dr. Sandberg, "men det er sannsynlig at kjønnshormonene som skilles ut under svangerskapet, endrer immunresponsen på en eller annen måte."

Det betyr ikke at det å få flest mulig barn er den beste behandlingen mot MS. "Svangerskapet, fødselen og foreldrerollen er ekstra belastninger for kroppen, så det er viktig å ta hensyn til disse tingene hvis du tenker på å stifte familie," sier dr. Sandberg. "Hvis du allerede er gravid, bør helseteamet ditt samarbeide med deg for at svangerskapet skal gå så problemfritt som mulig. Lytt til kroppen din, og ta ekstra godt vare på deg selv." Kanskje har du også lyst til å sove mye mens du kan ...

Vi takker dr. Sandberg-Wollheim for hennes ekspertråd.

Referanser:

 1. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. Confavreux C, Hutchinson M, Hours MM, Cortinovis-Tourniaire P, Moreau T. N Engl J Med. 1998 Jul 30;339(5):285 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199807303390501 (08.03.21)
 2. Immune modulation in multiple sclerosis patients treated with the pregnancy hormone estriol. Soldan SS, Alvarez Retuerto AI, Sicotte NL, Voskuhl RR. J Immunol. 2003 Dec 1;171(11):6267-74.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14634144 (08.03.21)
 3. Does pregnancy alter the long-term course of multiple sclerosis? Karp I, Manganas A, Sylvestre MP, Ho A, Roger E, Duquette P. Ann Epidemiol. 2014 Jul;24(7):504-8.e2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24935463 (08.03.21)
 4. Pregnancy and multiple sclerosis: the influence on long term disability. Verdru P, Theys P, D'Hooghe MB, Carton H. Clin Neurol Neurosurg. 1994 Feb;96(1):38-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=8187380 (08.03.21)
 5. Pregnancy and multiple sclerosis. Damek DM, Shuster EA. Mayo Clin Proc. 1997 Oct;72(10):977-89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9379704 (08.03.21)
 6. Pregnancy and multiple sclerosis: a longitudinal study of 125 remittent patients. Roullet E, Verdier-Taillefer MH, Amarenco P, Gharbi G, Alperovitch A, Marteau R. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993 Oct;56(10) 1062-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=8410003 (08.03.21)
 7. Pregnancy is associated with a lower risk of onset and a better prognosis in multiple sclerosis. Runmarker B, Andersen O. Brain. 1995 Feb;118 (Pt 1):253-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=7895009 (08.03.21)

Familieplanlegging og MS

Familieplanlegging kan være vanskelig for alle. Det er så mye man må ta hensyn til. Når er riktig tidspunkt? Hvordan vil det påvirke arbeidslivet mitt? Og økonomisk; har jeg råd til det? Er jeg i stand til å bli gravid? Og hvis ikke, er IVF en mulighet?  Skal vi adoptere eller bli fosterforeldre? Er det noen som kan støtte meg hvis jeg velger å bli aleneforelder osv.?

Sannheten er at kvinner føler et stort press. Men alle vil føle et press.

Nina som har MS forteller her sin historie: Jeg ble mor 22 år gammel. Da datteren min Emma ble født, ante jeg ikke noe om dette presset. Da Emma fylte fire år, fikk jeg diagnosen MS. Siden partneren min på den tiden allerede hadde to barn fra et tidligere forhold, var han ikke så lysten på å få flere. Og på grunn av den nylige MS-diagnosen ga jeg opp tanken på å få flere barn. Jeg slet litt med det fordi jeg alltid hadde tenkt at jeg skulle få to barn. Jeg prøvde å fortrenge det og gå videre i livet. Det tok litt tid. 

Forholdet mitt tok slutt ti år senere, og jeg trodde virkelig ikke at jeg ville inngå et nytt forhold. Men det gjorde jeg. Jeg møtte Roger, som også har MS. I fjor snakket vi om å få barn. Roger har ingen barn, men har alltid ønsket seg det, så vi ville vurdere det. 

Da jeg fortalte det til fastlegen min, satte hun meg umiddelbart på folsyre. Folsyre kan styrke ryggmargsutviklingen hos det voksende fosteret og kan forebygge tilstander som ryggmargsbrokk1. På bakgrunn av alderen min, mente hun at om vi ville ha barn, burde vi sette i gang jo før jo heller. Hun satte meg dessuten på en høyere dose folsyre fordi jeg er adoptert og ikke kjenner familiehistorien min. 

Alderen var en ekstra bekymring. Jeg var 38 år gammel, og etter fylte 35 blir produksjonen av egg betraktelig redusert2. Jeg hadde snakket med nevrologen min om det tidligere og ble fortalt at jeg måtte slutte å ta MS-medisin en stund før jeg ble gravid. Fastlegen min kontaktet ham for å se hva vi kunne gjøre. Hun henviste meg også til nevrologen for en sjekk før jeg prøvde å bli gravid – et tilbud jeg aldri hadde hørt om før! Det ble tatt en blodprøve, og senere ble det sjekket om jeg fremdeles hadde eggløsning. Plutselig ble det så virkelig. Det, kombinert med at forloveden min bor i et annet land, var ganske stressende. Vi kommuniserer for det meste gjennom videosamtaler, mens vi i en ideell verden ville hatt denne samtalen ansikt til ansikt. 

Den biologiske klokken min tikket. Kan vi gjøre dette? Skal vi gjøre dette? Hvilke konsekvenser kunne det ha å ta pause i MS-behandlingen? Var det en risiko for at barnet kunne arve MS? Ville det bli for vanskelig for oss, som begge har MS, å ta seg av et barn? Dette var spørsmål som vi enten måtte finne svarene på selv eller ved å spørre relevant helsepersonell. Da forloveden min og jeg kunne snakke om dette ansikt til ansikt, hadde vi fortsatt ikke alle svarene, fordi jeg ventet på svar fra nevrologen min. 

Vi tok ikke beslutningen før flere måneder senere. Biologisk sett var det ingen grunn til å ikke prøve. Genetisk var det kun en bitteliten økt risiko for at barnet skulle få MS3. Økonomisk ville det bli vanskelig. Å ta seg av et nyfødt barn ville bli fysisk krevende. Men surrogati, adopsjon eller fosterbarn var ikke alternativer for oss. Det var ikke ideelt å pause MS-behandlingen min. 

Sammen tok vi beslutningen om å ikke gå videre med dette. Vi hadde det bra som det var. I stedet ble vi mer opptatt av bryllupet og livet vårt sammen. 

Det er viktig å huske at alle er forskjellige. Uansett hva du bestemmer deg for; snakk med MS-teamet ditt først. Gjør det som fungerer best, enten som par, single eller familie.

Prøv å ikke la deg stresse. Som vi alle vet er det ikke bra med tanke på sykdommen. 

Vær fornøyd med beslutningen din. 

 

Referanser

 1. American pregnancy association. Spina Bifida Test. Tilgjengelig på: https://americanpregnancy.org/birth-defects/spina-bifida-706 02.03.2021. (Lenke OK/08.03.21)
 2. Extend Fertility. Egg Count. Tilgjengelig på: https://extendfertility.com/your-fertility-3/egg-count/ 02.03.2021 (08.03.21)
 3. MS Society. Pregnancy and birth. Tilgjengelig på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/what-is-ms/women-and-ms/pregnancy-and-birth  (08.03.21)
Curated Tags