SPMS-progresjon | MS nytt

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS-spekteret

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom. Rundt 15 % av alle som har MS, har diagnosen primær progressiv MS (PPMS). Det er den formen av sykdommen hvor symptomene gradvis forverres over tid, i stedet for plutselige attakker. De aller fleste som får MS, får diagnosen attakkvis MS (RRMS) der symptomene blusser opp (attakker), men deretter roer seg igjen. Dette mønsteret av symptomer kan forandres over tid og kan da innebære at sykdommen har gått over i neste fase. Hos en del går sykdommen med tiden over i sekundær progressiv MS (SPMS), der attakkene forekommer sjeldnere, mens symptomene gradvis forverres utenom attakkene. Endringene skjer vanligvis gradvis, men det er viktig å oppdage tegnene så du kan informere legen din så tidlig som mulig, siden forskjellige typer MS kan kreve ulike typer behandling1

De forskjellige MS-fasene

Sekundær progressiv MS (SPMS)

SPMS er den fasen av MS som hos mange kommer etter RRMS. I denne fasen får man færre attakker, og de kan til og med forsvinne helt. Men man får vanligvis vanskeligere symptomer eller kanskje nye symptomer. SPMS skyldes at nerveskadene har blitt flere og kan føre til økt funksjonsnedsettelse, blant annet problemer med å gå eller økt tretthet/fatigue. Et annet viktig symptom ved SPMS er mer kognitive problemer, f.eks. med hukommelsen eller tankeevnen. Ved å følge med på forandringer og snakke om dette med legen, kan sykdomsprogresjonen utsettes.2

 

Women chatting

Ved MS angriper immunsystemet de friske nervecellene og skader det beskyttende myelinlaget.

Bilde

 

 

Mangel på myelin fører til at signalene i aksonet reduseres i hastighet eller stoppes helt

Bilde

Etter en stund kan det bli mindre myelin å angripe, noe som fører til at nervetråden er mer sårbar

Bilde

 

 

Skader i nervetrådene akkumuleres, og symptomene blir da verre1

Bilde
woman on couch

SPMS

Oppdag tegnene

Det kan være lettere sagt enn gjort å oppdage symptomforandringer, spesielt når de kommer snikende. Trikset er å finne den måten som fungerer best for deg, uansett om det er å føre dagbok eller med jevne mellomrom tenke gjennom hvilke symptomer du har. Når det har blitt en vane, blir det mye enklere.

Tips for hvordan du kan følge med på symptomene dine

Snakk om symptomforandringer

Følg med på symptomene og ta opp alle forandringer med legen. Få hjelp av vår praktiske samtaleguide

*Vær oppmerksom på at interaktivitet i PDF filen kan være deaktivert på iphone.

Referanser

  1. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/

  2. www.ms.no/fakta-om-ms/mstyper. 09.03.21