Arbeta heltid eller deltid? | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Då var semestern slut för denna gång och det är dags att återgå till jobbet igen. Min MS har gjort att jag i perioder behövt vara sjukskriven, medan vissa perioder har det fungerat bra att jobba heltid. Detta blogginlägg tänkte jag skulle handla om just det….att arbeta heltid eller deltid.

När jag fick beskedet att jag hade MS var jag helt under isen och var heltidssjukskriven en kort stund. Men efter det har jag hoppat lite fram och tillbaka mellan heltid och deltid beroende på hur jag mått i min MS. Jag har hela tiden strävat efter att jobba heltid, det vill jag helst göra. Men vissa gånger har min neurolog bett mig dra i handbromsen och vi har gemensamt kommit fram till att jag behöver mer återhämtning och en deltidssjukskrivning har då varit ett alternativ. Jag är djupt tacksam att min neurolog är så förstående och har ett långsiktigt synsätt på min hälsa. Han  ser det inte som ett nederlag att vara sjukskriven utan tycker istället att man ska vara tacksam för den del man kan arbeta. Det viktigaste är att man jobbar så mycket man kan utefter de förutsättningar man har och att man orkar i längden. 

Under åren har jag iaf kommit fram till vissa nyckelfaktorer som gjort det möjligt för mig att ändå ha möjlighet att arbeta heltid. 

Den första och viktigaste nyckeln är såklart att man har en bra dialog med sin närmaste chef och att man har en chef som är insatt i ens hälsoläge, och att  ens hälsoläge inte ses som ett problem.  Utgångspunkten är att man strävar efter att kunna arbeta heltid på arbetsplatsen och för en diskussion kring vilka eventuella hinder som finns och hur man tillsammans kan hjälpas åt för att minska dessa. Att man inte bara tittar på arbetsuppgifterna utan ser över både den fysiska och sociala arbetsmiljön. Om man trivs på sin arbetsplats kostar det inte lika mycket energi att vara där Jag uppskattar även att min chef har kunskap om vad det innebär att ha en MS-diagnos. Men jag vill samtidigt inte bli särbehandlad på grund av diagnosen, eller att man ser den som ett hinder eller något som ”ligger en i fatet”.

En annan sak som hjälpt mig mycket när det kommer till arbete och MS,  är samtal och kontakt med en arbetsterapeut som är  knuten till neurologmottagningen. Hen har hjälpt mig att planera mina dagar (både på jobbet och utanför) för att kunna strukturera dem bättre och se till att jag kontinuerligt fyller på med återhämtning. 

En tredje nyckelfaktor som hjälpt mig är att jag numera har en större självkännedom om vad jag orkar och var min gräns går. Jag har också blivit bättre på att signalera till min omgivning när det blir för mycket och kan vara tydligare med vad jag behöver för att kunna arbeta i så stor utsträckning som möjligt. 

Så heltid eller deltid är högst individuellt och det är många faktorer som spelar in. Vilket arbete man har såklart. Hur ens MS ter sig. Vilken läkare man har. Men som sagt, en bra chef är A och O. 

Det jag vill skicka med som ett sista tips eller råd är att se till att man inte hamnar i fällan att man arbetar deltid men fortfarande får göra lika mycket som en heltidstjänst. För mig som arbetar som lärare i skolan har detta ibland blivit en diskussion. Låt din chef tydliggöra på vilket sätt du ses som en tex 75% resurs och inte en 100%.

Bilden är från i somras, en cykeltur med min yngsta dotter Emma. Eller jag sprang och hon cyklade!

Sofia

Arbeta heltid eller deltid?
Curated Tags