Synpåverkan vid MS | Optikusneurit | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Eyes Helping Assess MS Progression

Det sägs ofta att ”ögonen är själens fönster”, en fras som har tillskrivits många historiska personer, från Cicero till Shakespeare. Men ingen av dessa två stora författare insåg att ögonen dessutom kan vara ett ganska användbart fönster mot din hälsa, särskilt när det gäller multipel skleros (MS)1.

MS är en kronisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS) och särskilt påverkar hjärnans och ryggmärgens funktion. Vid MS leder inflammation till att den skyddande skida av myelin som omger nerverna i CNS förstörs, vilket gör att nerverna inte fungerar som de ska. När den skyddande myelinskidan skadas påverkar det hjärnans kommunikation med resten av kroppen2.

En av de nerver som ofta påverkas av MS är synnerven, som överför visuell information från ögats bakre del (näthinnan) till hjärnan. Detta kan vara det första tecknet på MS hos omkring 15 till 20 procent av alla som har MS3.

Optikusneurit: ett tidigt tecken på MS

Inflammation i synnerven, ett tillstånd som kallas optikusneurit, kan vara ett tidigt symtom på MS som leder till att man söker vård4. Symtomen varierar från person till person, men inflammationen kan påverka synen. Vissa upplever dimsyn, medan andra tillfälligt kan förlora synen helt. En del får en suddig eller blind fläck mitt i synfältet. Färger kan också verka mörkare eller urblekta, man kan se blinkande ljus och det kan göra ont att röra på ögonen.

Allt detta låter skrämmande, men ibland kan symtomen försvinna av sig själva på bara några veckor. Men om dina symtom är särskilt svåra kan du ordineras en steroidbehandling, antingen i tablettform eller som dropp för att påskynda återhämtningen. Självklart är det viktigt att du träffar en ögonspecialist om detta händer.

En ögonläkare noterar dina symtom och undersöker sedan ögonen. Synnerven går att se ganska tydligt med oftalmoskop och en svullnad kan synas. Om optikusneurit diagnostiseras kan din ögonläkare remittera dig till en neurolog som vill veta när dina symtom började och om du har haft några tidigare neurologiska symtom.

Neurologen kan också utföra tester för att fastställa hur väl synnerven fungerar samt se till att du får göra en MR-undersökning av hjärnan för att upptäcka andra tecken på inflammation eller nervskada. Hälften av alla som har optikusneurit kan utveckla MS inom en period på 15 år, så en noggrann undersökning är viktig. Om  MS-diagnosen ställs tidigt, kan läkarna sätta in åtgärder för att försöka minska den potentiella skada på hjärnan som sjukdomen kan orsaka5.

Efter diagnosen: Går det att mäta MS-progression genom ögonen?

Om du redan har fått diagnosen MS kan förändringar i ögat ge neurologen användbara ledtrådar om hur sjukdomen utvecklas. Vid en studie på Johns Hopkins University School of Medicine användes en skanningsteknik som kallas optisk koherenstomografi för att mäta förändringar i näthinnan hos MS-patienter. Forskarna fann att näthinnan förtunnades mycket snabbare hos dem som hade MS-skov och uppvisade progression av funktionsnedsättning än hos dem med MS som inte hade något skov6. Detta tyder på att skanningstekniken kan vara ett användbart verktyg som neurologer kan tillämpa för att bedöma hur effektiv en viss behandling är och övervaka själva sjukdomsprogressionen.

Oavsett om du upplever synförändringar eller inte är det viktigt att du tar hand om ögonen och gör regelbundna kontroller. Om du märker några symtom ska du omedelbart tala med din ögonläkare eller neurolog. Ju tidigare förändringar upptäcks, desto snabbare kan du påbörja behandlingen. Vi kanske aldrig får reda på vem som först sa ”ögonen är själens fönster”, men vi är ganska säkra på att du skulle ha deras välsignelse7.

Referenser

  1. Webbplatsen Bright Focus Foundation, The eye: a window to your health. Finns på: https://www.brightfocus.org/macular-glaucoma/article/eye-window-your-health [Senast hämtad: mars 2021].
  2. Webbplatsen NHS.uk, Multiple Sclerosis. Finns på: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/ [Senast hämtad: mars 2021].
  3. Webbplatsen healthline, What’s the Connection Between MS and Optic Neuritis? Finns på: https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/optic-neuritis [Senast hämtad: mars 2021].
  4. Webbplatsen MS Society Optic neuritis. Finns på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/eyes-and-sight/optic-neuritis [Senast hämtad: mars 2021].
  5. Webbplatsen Mayo Clinic Optic Neuritis. Finns på: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/optic-neuritis/symptoms-causes/syc-20354953 [Senast hämtad: mars 2021].
  6. Costello F, Burton J. Retinal imaging with optical coherence tomography: a biomarker in multiple sclerosis? Finns på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6074809/pdf/eb-10-047.pdf [Senast hämtad: mars 2021].
  7. Webbplatsen Web MD, Multiple Sclerosis and Vision Problems. Finns på: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-vision-problems [Senast hämtad: mars 2021].
Curated Tags