MS-smärta | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS Pain 101

Om du som läser har MS vet du att smärtan och besvären kan vara svåra att leva med och ofta oundvikliga. Många som har multipel skleros upplever smärta, och svårighetsgraden kan variera från person till person. Smärta kan påverka olika människor på olika sätt, men det är viktigt att komma ihåg att smärta är ett av de svåraste ”osynliga” symtomen att beskriva och hantera.1

Smärta – det osynliga symtomet 

Eftersom smärta är en helt individuell upplevelse kan det vara oerhört svårt att förklara för någon annan hur den känns, men det är viktigt för att få så bra stöd som möjligt från familj, vänner och sjukvårdspersonal. Smärta ger inte bara de omedelbara symtomen med ”domningar eller stickningar eller trånghet i bröstet” utan har även mycket kraftig känslomässig inverkan och gör att många känner sig oroliga, arga och frustrerade. Det är förståeligt att dessa känslor tillsammans med själva smärtupplevelsen kan göra att den som har MS känner sig tämligen utmattad och kan påverka förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. 

Men att förstå och kunna beskriva de olika typerna av smärta som förknippas med MS är en förutsättning för att kunna hantera symtomen så effektivt som möjligt. Låt oss titta närmare på de olika typerna av smärta i samband med MS och hur de kan lindras.

Skillnaden mellan muskuloskeletal och neuropatisk smärta

Om den som har MS upplever symtomrelaterad smärta beror det oftast på de skador på nerverna som MS orsakar, vare sig skadan sker direkt eller indirekt. 

Läkare och annan sjukvårdspersonal kan ibland använda lite mer komplicerad terminologi för att beskriva de olika typerna av smärta. Men vad är skillnaden mellan muskuloskeletal och neuropatisk smärta? 

Neuropatisk smärta orsakas av nervskador i hjärnan och ryggmärgen. Hos den som har MS uppstår skadorna i myelinskidorna som omger och skyddar nervtrådarna. Detta kan orsaka en rad symtom, från mindre irritation till intensiv, skarp eller brännande smärta1, 3

Muskuloskeletal smärta är smärta i muskler och leder som orsakas av de påfrestningar kroppen utsätts för vid MS. Svårigheter med balans, trötthet eller muskelsvaghet kan leda till problem med hållningen som gör att leder och muskler belastas extra mycket. Detta kan påverka aktiviteter i dagliga livet som att gå, hålla i en kopp eller till och med att gå till jobbet1, 2, 3

Det finns ingen bestämd tidpunkt när smärtan kommer eller upphör och man vet aldrig om den kommer att finnas där permanent eller under en kort tid. Eftersom alla som har MS är olika och unika finns det inga fastställda regler för hur smärtsymtomen ska hanteras. Att tillsammans med din läkare diskutera och följa upp dina smärtsymtom kan hjälpa dig att bättre förstå och hantera din MS.

De bästa tipsen för att hantera MS-smärta 

Det är inte alltid lätt att hantera MS-smärta och det kan vara frustrerande för den som har det. Här är några bra tips som kan hjälpa dig att hantera MS-smärtan: 

  • Skriv ner alla faktorer som utlöser smärtan och lägg till nyckelord som beskriver den, t.ex. värk, brännande känsla, molande smärta, klåda, stickningar eller stramhet.
  • Observera hur dina smärtsymtom påverkar dina aktiviteter i dagliga livet, och även sömnen 
  • Tala med din läkare om vilka typer av smärta du har och ta reda på vilka alternativ som finns för dig 
  • Ibland kan humöret påverka och förvärra smärtsymtomen
  • Lätt motion eller yoga 
  • Prova att slappna av som en del av din dagliga rutin och att sakta ner andningen så att du känner dig mer avslappnad4

Kom ihåg att alla inte har samma smärta och att MS-smärtsymtomen kan förändras med tiden. 

Referenser

  1. MS Society. About MS. Signs and Symptoms. Pain. Finns på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain. [Senast hämtad: september 2019]. 
  2. NHS UK. Multiple Sclerosis. Symptoms. Finns på: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/symptoms/. [Senast hämtad: september 2019].
  3. National MS Society. Pain. Finns på: https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Pain. [Senast hämtad: september 2019]. 
  4. MS Society. Pain and unpleasant sensations in MS booklet. Tillgänglig för nedladdning på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain [Senast hämtad: september 2019]. 
Curated Tags