Valår | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Den 11:e september är det val och vi ska tillsammans avgöra hur Sverige ska styras de kommande fyra åren. Vi ska inte bara utse styret av hela landet utan även kommunernas och regionernas styre ligger på oss att utse.

Regionstyret må kännas diffust, men det är där vår möjlighet till vård avgörs. Regionen är den som håller i plånboken och avgör därigenom vilket utrymme det finns i vården.

Jag har de senaste två åren lärt känna andra MS-patienter över landet och därigenom insett att jämlik vård för MS-patienter faktiskt inte finns. På den grundläggande nivån så får vi alla ungefär samma bromsmediciner vilket självklart är viktigt, men resan innan och efter diagnos skiljer sig markant beroende på var i landet du bor.

Bara att få en diagnos är en resa i sig, vissa kämpar i år med att få reda på vad det är som spökar i kroppen. Remisstiden till en första magnetröntgen kan vara olidligt lång, speciellt när ett skov lever runt i kroppen.

Och när diagnosen väl är satt så kan inte alla regioner garantera att du får träffa samma neurolog kontinuerligt. Istället är det stafettläkare som bemannar mottagningen -en vecka i månaden!

Effekterna av att få gå på rehab är dokumenterat goda, men möjligheterna till det styrs också av var i landet du bor. Likaså möjligheten till hjälpmedel som kan öka livskvalitén.

Så med en dryg månad kvar till valet är mitt bästa tips att läsa på om vad politikerna i just din region vill. Det är de som kommer att hålla i plånboken de kommande åren och som till syvende och sist avgör hur din vård kommer att se ut.

Linda

Stresshantering - tips
Curated Tags