Jag stormtrivs med mitt arbete | Leva med MS

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Jag har ett arbete jag stormtrivs med. Min nuvarande chef, tidigare chefer, samt mina kollegor gör detta möjligt. De ser min kompetens och mitt brinnande intresse över det arbete jag genomför utan att se min MS som ett hinder. Jag gillar att arbeta i team och på min arbetsplats är det möjligt.

Tidigare har jag känt att det för mig varit viktigt att bevisa att jag klarar mitt arbete, trots min MS. Dessa tankar finns inte längre. Jag utför mitt arbete utifrån min kompetens och den jag är. Ibland kan jag köra på lite för mycket, men då finns min chef där att bolla med. För mig är viktigt med regelbundna samtal och återkopplingar med min chef. Detta är något som jag anser att alla ska ha på sin arbetsplats, det ska inte vara sjukdomsrelaterat.

Jag väljer att genomföra mitt arbete i perioder med fokus på olika insatser. Det arbetssättet ger mig möjlighet att under en period fokusera på en speciell insats, utvärdera och återkoppla. Eftersom min MS ibland kan vara nyckfull känner jag mig trygg med att ha möjlighet till detta upplägg. Då kan jag lägga in uppdrag som passar mig utifrån hur min kropp mår just då.

Titti

titte2
Curated Tags