MS och kopplingen mellan kroppen och sinnena

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

En person som sitter ner och dricker ut en mugg.

Vi pratar om kroppen och sinnena som två separata saker, men faktum är att de är tätt sammankopplade. Nästan allt som vår kropp gör styrs eller regleras av inmatning från hjärnan och ryggmärgen, det centrala nervsystemet (CNS). Denna höga nivå av interaktion är det som har gett oss viktiga överlevnadsmekanismer som hjälpt oss människor i många olika miljöer och situationer – till exempel att vara utmärkta jägare-samlare i förhistorisk tid1

Flykt- eller kamprespons (flight or fight)

När hjärnan känner av fara utsöndrar binjurarna (som sitter överst i njurarna), stresshormonerna adrenalin och kortisol. Det utlöser ett antal fysiologiska förändringar som är till för att förbereda kroppen för handling. Andningen och hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket stiger, blodflödet till hjärnan och lemmarna ökar, blodsockret stiger snabbt, matsmältningssystemet saktar ner och magsyran ökar. Denna flykt- eller kamprespons var avgörande för våra förfäders överlevnad, men nu för tiden kan den motarbeta oss2

Problemet är att hjärnan inte kan skilja på en verklig fysisk fara, som att jagas av en tiger, och en inbillad rädsla, som att oroa dig för hur du ska betala månadens hyra och räkningar. Stressresponsen är densamma. Den nervositet du känner, när det liksom knyter sig i magen, det är flykt- eller kampresponsen. Därför kan stress orsaka allvarliga problem för din hälsa på lång sikt3. Förhöjda nivåer av kortisol kan faktiskt dämpa immunförsvaret och därmed öka risken för förkylningar och andra infektioner, medan adrenalin höjer blodtrycket och stressar det kardiovaskulära systemet. Med andra ord kan vårt psykologiska tillstånd ha en enorm inverkan på vår fysiska hälsa4

Kopplingen mellan kropp och sinne 

Forskare har länge känt till sambandet mellan det mentala och det fysiska när det gäller sjukdomar, och ett flertal studier har visat hur sinnet kan påverka immunsystemet. Ett exempel är en studie där man tog blodprover på medicinstuderande före och under examensveckan, som visade att eleverna hade lägre nivåer av T-celler (celler som angriper och förstör invaderande bakterier), när de var stressade5

Men om våra tankar kan förvärra symtomen, kan de också göra dem bättre? Den så kallade placeboeffekten är ett utmärkt exempel på detta. För att testa hur effektivt ett läkemedel är delar forskare vanligtvis in individer i två grupper – den ena behandlas med läkemedlet och den andra får placebo som ser ut som läkemedlet men som inte innehåller några aktiva ingredienser. Intressant nog visar studier av några sjukdomar att en del personer som behandlas med placebo kan uppleva en förbättrad hälsa. Märkligt nog kan detta även ske när de vet om att de tar placebo. Orsakerna till detta har man inte helt förstått och det kan bero på ett antal andra faktorer relaterade till den kliniska prövningsprocessen, som större uppmärksamhet från läkaren. Men inget av detta skulle ha varit en överraskning för Hippokrates som för mer än 2000 år sedan noterade: ”Den naturliga helande kraften inom var och en av oss är den största kraften för att bli frisk.”6

Att anta en hälsosam attityd 

Att leva med ett utmanande tillstånd som multipel skleros (MS) kan skapa en hel del stress och ångest. Även om det är förståeligt att du ibland känner dig orolig, pekar alla bevis på att det kan vara bra för din hälsa att bibehålla ett positivt mentalt tillstånd7

Meditation eller mediyoga är utmärkta exempel på detta och har visat sig ge ett antal hälsofördelar genom att minska ångest och sänka blodtrycket. Oavsett om du deltar i en meditationsgrupp, laddar ner en av de allt mer populära mobilapparna, tar skogsbad eller bara tar tio minuter varje morgon i tysthet, fokuserar på din andning och rensar ditt sinne, kan det göra stor skillnad på din mentala och fysiska hälsa8

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en form av rådgivning som hjälper oss att utmana dåliga tankar och utveckla bättre strategier, vilket också är ett bra verktyg för att hantera stress och ångest. KBT används alltmer tillsammans med medicinska behandlingar för ett antal långvariga hälsotillstånd som kronisk trötthet. Kanske är den mest framgångsrika strategin att bara prata om dina känslor9. Kommer du ihåg studien med stressade medicinstuderande? Forskarna fann att immunsvaret var svagast hos de studenter som rapporterade att de kände sig ensamma10. Att umgås med nära och kära kan med andra ord vara den bästa medicinen av alla. 

En sund själ i en sund kropp

Vårt mentala tillstånd påverkar helt klart vår kropp, men det fungerar faktiskt åt båda håll. De fysiska fördelarna med träning har varit kända sedan länge, men allt fler bevis pekar på att träning också kan förbättra ditt mentala tillstånd. Visst, att gå till simhallen eller snöra på dig träningsskorna för en snabb promenad kan vara det sista du känner för när du är sliten och orolig, men de flesta läkare skulle ordinera det. För det första är träning ett fantastiskt motgift mot stress. Tänk på de stresshormoner vi pratade om tidigare – de som hjälper dig att hantera fara. Träning är ett utmärkt sätt att hindra kortisol och adrenalin från att stiga för högt och att förbättra kroppens vilopuls och syreupptagning11

Träning aktiverar också hjärnan att producera må-bra kemikalier som kallas endorfiner vilket ger dig en naturlig kick. Faktum är att en sammanställning av 30 tester som jämför träning med antidepressiva medel, rådgivning (som kognitiv beteendeterapi) och placebo, kom fram till att träning som behandling kan ge en liknande effekt på symtomen vid mild depression. Endorfiner har också visat sig stärka immunförsvaret och minska upplevelsen av smärta – bara goda effekter med andra ord!

Regelbunden träning hjälper dig också att få större kontroll över din kropp. Det blir som ett inre självförtroende som ger dig möjlighet att ta dig an andra utmaningar. Det betyder att du kan bli mindre benägen känna stress över sådant som egentligen inte spelar någon roll – och mer bli motståndskraftig för att kunna hantera saker som verkligen betyder något. Det har en positiv inverkan på dina lyckonivåer och din hälsa.

Referenser

 1. Website ‘Encyclopedia.com’ Central Nervous System. Tillgänglig på: https://www.encyclopedia.com/medicine/anatomy-and-physiology/anatomy-and-physiology/central-nervous-system
 2. Website ‘Harvard Health Publishing: Harvard Medical School’ Understanding the stress response. Tillgänglig på: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-the-stress-response 
 3. Website ‘MS Trust’ Fatigue. Tillgänglig på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/fatigue 
 4. Website ‘The Atlantic’ How Stress Makes You Sick. Tillgänglig på: https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/how-stress-makes-you-sick/412699/ 
 5. Helané Wahbeh, N.D. Ashley Haywood, N.D. Karen Kaufman, Ph.D., L.Ac. Et al. Mind-Body Medicine and Immune System Outcomes: A Systematic Review (2009) 1: 25–34. doi:10.2174/1876391X00901010025. Tillgänglig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3516431/pdf/nihms371487.pdf 
 6. Fabrizio Benedetti, Elisa Carlino  and Antonella Pollo. How Placebos Change the Patient’s Brain. (2011) 36, 339–354. Tillgänglig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055515/pdf/npp201081a.pdf 
 7. Website ‘MS Trust’ Stress. Tillgänglig på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/stress 
 8. Website ‘MS Trust’ Meditation. Tillgänglig på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/meditation 
 9. Website ‘NHS.uk’ Cognitive behavioural therapy. Tillgänglig på: https://www.nhs.uk/conditions/cognitive-behavioural-therapy-cbt/ 
 10. Website ‘Harvard University’ Promoting public health: Loneliness: an epidemic? Tillgänglig på: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/loneliness-an-epidemic/ 
 11. Mental health foundation. Let’s get physical. Mental health awareness week 2013. Tillgänglig på: https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/lets-get-physical-report.pdf
Curated Tags