Forskare fastställer: Starkt samband mellan virusinfektion och multipel skleros

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Starkt samband mellan virusinfektion och multipel skleros (MS)

En ny omfattande studie fastställer ett samband mellan infektion med Epstein-Barr-virus (EBV) och utvecklingen av multipel skleros (MS). I vetenskapliga kretsar är detta banbrytande nyheter som kan ha en betydande inverkan på förebyggandet av MS.

Data från 10 miljoner unga vuxna i den amerikanska militären indikerar att Epstein-Barr-virus är den primära orsaken till MS. Studien visar att alla som senare fick diagnosen MS hade EBV i sitt system och att risken att utveckla MS är 32 gånger högre efter infektion med EBV.

Sjukdomsutvecklingen börjar med en virusinfektion

För att undersöka sambandet mellan EBV och MS samlade forskare in data som kunde visa dem om deltagarna som utvecklade MS hade EBV i sitt system och om det fanns andra detekterbara faktorer som kunde vara relevanta i deras forskning.

De fann att alla som utvecklade MS inte bara har EBV i sitt system utan att det var möjligt att upptäcka ökade fragment av skadade nerver efter att de hade EBV. Mängden av dessa fragment ökar endast med MS-sjukdomsaktivitet. Detta bevisade att infektion med EBV föregår sjukdomsutveckling.

Inte alla med EBV utvecklar MS

Epstein-Barr-virus är en vanlig herpesinfektion som de flesta drabbas av under sin barndom eller ungdom. Vissa utvecklar mononukleos som ett resultat av smittan. Detta betyder dock inte att alla vuxna utvecklar MS. Det betyder inte heller att EBV är den enda orsaken till MS. Men det visar att EBV-infektion är en trolig orsak till utvecklingen av MS.

Det har ännu inte fastställts hur viruset kan orsaka MS.

Referenser

  1. Scleroseforeningen. Professor: ”This is the largest and best study in this field” https://www.scleroseforeningen.dk/nyheder/professor-det-er-det-stoerste-og-bedste-studie-der-er-lavet-paa-det-her-omraade. Senast hämtat 10 februari 2022
  2. MS Forbundet. New data about EBV as a trigger for MS. https://www.ms.no/nyheter/nye-data-om-ebv-som-utloesende-aarsak-til-ms. Senast hämtat 10 februari 2022
Curated Tags