Vær oppmerksom på endringer i MS-symptomene

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Å leve godt med multippel sklerose (MS) dekker så mange forskjellige områder, fra å spise riktig til å trene, prøve å holde seg oppdatert på de siste vitenskapelige fremskrittene og å sørge for at du kan fortsette å bruke tid sammen med familie og venner. En av de viktigste måtene å holde MS under kontroll på, er likevel å være oppmerksom på eventuelle symptomendringer og å informere nevrologen eller MS-sykepleieren om dem. 

Symptomendringer kan være tegn på at sykdommen går over i neste fase, ofte fra attakkvis MS (RRMS) der symptomene kommer og går, til SPMS (sekundær progressiv MS) som innebærer mer uforanderlige og vedvarende symptomer1.

I de ulike fasene av MS bruker man vanligvis forskjellige metoder for å kontrollere sykdommen, så det er viktig at du informerer legen for å være sikker på at du får den rette behandlingen, som kan forsinke symptomutviklingen2. Studier har faktisk vist at jo tidligere endrede symptomer tas tak i, desto større mulighet er det for å utsette sykdomsutviklingen. Ettersom MS endres over tid og går gjennom forskjellige faser, kan en "vent og se"-innstilling gjøre sykdommen vanskeligere å kontrollere etter hvert3

Men vi vet at det å erkjenne endringer – spesielt gradvise endringer – ofte er enklere sagt enn gjort.

Noen nyttige måter å følge med på symptomendringer er:

Å tenke over det på bestemte tidspunkter

Det kan være vanskelig å legge merke til endringer i kroppen, og det er enda vanskeligere når man i tillegg har en tilstand som blusser opp av og til! I stedet for å prøve å holde oversikt over endringer fra den ene dagen til den andre, kan du tenke tilbake på de siste månedene og spørre deg selv om det er noe som er vanskeligere nå enn tidligere. Du kan tenke på tidligere fødselsdagsfeiringer eller legetimer – alt som kan hjelpe deg med å huske tilbake til en bestemt periode.

Tenk på mønsteret av attakker

MS-progresjon er ikke bare knyttet til symptomendringer. Det handler også om hvor ofte du får MS-utbrudd. SPMS innebærer mer uforanderlige og vedvarende symptomer3-4, så hvis du merker at symptomene er mer intense, men at du har færre utbrudd, er det viktig at du informerer legen din.

Tenk på både mentale og fysiske endringer

Endringer i MS-symptomer kan være både fysiske og kognitive. Hukommelsestap eller vanskeligheter med å følge en tankerekke er ofte tegn på overgang til en annen MS-fase4, så pass på å følge like godt med på slike symptomer som på den fysiske helsen.

Forbered deg til legetimene

Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av eventuelle symptomendringer når du er hos en nevrolog eller MS-sykepleier, så det er viktig at du forbereder deg til disse avtalene og kan gi en oppsummering av eventuelle kognitive eller fysiske endringer som du har lagt merke til siden forrige time.
 
Vi har laget et praktisk verktøy som kan hjelpe deg med å holde oversikt over endringer. Skriv ut en kopi og fyll den ut før neste legetime, så er du klar til å snakke om symptomendringer med legen din. På den måten kan eventuelle endringer oppdages tidlig, og behandlingen kan starte så tidlig som mulig.

Referanser

  1. National Multiple Sclerosis Society. (2019). Types of MS. [online] Tilgjengelig på: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS   Hentet 08.03.21

  2. National Multiple Sclerosis Society. (2019). Secondary progressive MS (SPMS). [online] Tilgjengelig på: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Secondary-progressive-MS  Hentet 08.03.21

  3. Thrower, B. (2007). Clinically isolated syndromes: Predicting and delaying multiple sclerosis. Neurology, 68(Issue 24, Supplement 4), s.12-s.15.

  4. Mssociety.org.uk. (2019). Secondary progressive MS. [online] Tilgjengelig på: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/secondary-progressive-ms Hentet 08.03.21

  5. Ntoskou, K., Messinis, L., Nasios, G., Martzoukou, M., Makris, G., Panagiotopoulos, E., & Papathanasopoulos, P. (2018. Cognitive and Language Deficits in Multiple Sclerosis: Comparison of Relapsing Remitting and Secondary Progressive Subtypes. [online] Openneurologyjournal.com. Tilgjengelig på: https://benthamopen.com/TONEUJ/VOLUME/12/

Curated Tags