MS-taudin eteneminen | MS Elo

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS-tautiin liittyy paljon sanastoa, joka voi tuntua hämmentävältä ja vaikealta. Lääketieteelliset termit, kuten "RRMS", "SPMS" ja "PPMS", voivat aiheuttaa sekaannusta. MS-taudin yksilöllisyys tuo oman ongelmansa, kaikki ihmiset eivät ole samaa mieltä oppikirjoissa kuvatuista tapauksista.

MS:n diagnosointi on vaikeaa. Ensinnäkin on olemassa useita muita sairaustiloja, joilla on samanlaisia ​​oireita, ja jotka on suljettava pois. MS ei ole samanlainen kaikille. Jokaisella on oma ainutlaatuinen sairaushistoria ja oireiden kirjo. Määrittämällä missä MS-vaiheessa olet, lääkäri voi räätälöidä hoitosi.1

Kvinde sidder

Aaltomainen MS-tauti (RRMS)

Yleisintä MS-muotoa kutsutaan aaltomaiseksi (eli relapsoiva-remittoiva MS) MS-taudiksi (RRMS). Noin 85% kaikista MS-potilaista saa tämän diagnoosin, yleensä 20-30-vuotiaana. RRMS on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä ja sen uskotaan liittyvän hormoneihin. RRMS:ssä on jaksoja, joissa oireet voimistuvat ja sitten rauhoittuvat jälleen kokonaan tai osittain (remissio). Oireiden aiheuttaja voi vaihdella (esimerkiksi stressi, kuumuus tai infektio), mutta pahenemisvaiheet liittyvät myeliinin (eristävä kerros, joka ympäröi keskushermoston hermosyitä) autoimmuunihyökkäyksiin ja niihin liittyvään tulehdukseen.2

Nämä autoimmuunihyökkäykset voivat johtaa pieniin vaurioituneisiin alueisiin, joita kutsutaan vaurioiksi (tai plakeiksi). Niitä voi olla missä tahansa keskushermostossa (keskushermosto, joka koostuu aivoista ja selkäytimestä), mutta RRMS-potilailla on usein enemmän vaurioita aivoissa kuin selkäytimessä.3

Jokaisen pahenemisvaiheen (eli relapsin) yhteydessä vanhat oireet voivat palata tai uusia oireita saattaa ilmetä. Relapsin yhteydessä oireet ovat yleensä pahimmillaan muutaman tunnin tai päivän kuluttua. Ne voivat jatkua jopa viikkoja, vaikka tämä vaihtelee henkilöstä toiseen ja uusiutumisesta toiseen. Jotkut oireet voivat tulla ja mennä, ja jotkut saatat kokea vain kerran3. Oireet koetaan eri tavoin riippuen siitä, mikä aivojen tai selkäytimen alue on vaurioitunut. Oireita voivat olla esimerkiksi silmien kipu ja näköongelmat, tunnottomuus ja kihelmöinti, lämpöherkkyys, huimaus, virtsarakon tai suoliston ongelmat, liikkumisvaikeudet, lihasjäykkyys, väsymys, tasapainohäiriöt, vaikeus ajatella selkeästi ja myös masennus3.

Relapsi voi myös vaihdella vakavuudeltaan. Oireet voivat olla lieviä, mutta ne voivat olla myös niin vakavia, että vaativat sairaalahoitoa. Oireet menevät usein täydelliseen remissioon relapsin jälkeen, mutta ongelmat voivat jatkua, jos myeliinin vaurio on vakava.4

Ajan myötä RRMS yleensä siirtyy progressiiviseen vaiheeseen, jota kutsutaan sekundaaris-progressiviiseksi tai toissijaisesti eteväksi MS-taudiksi (SPMS). Noin 80% MS-potilaista on siirtynyt SPMS-vaiheeseen 15 vuoden jälkeen.5

Toissijaisesti etenevä MS-tauti eli SPMS

SPMS:lle on ominaista toimintakyvyn asteittainen heikkeneminen ja relapsien puuttuminen. Tämän tyyppinen MS voi olla vaikea diagnosoida. Yleensä SPMS tarkoittaa vähemmän tulehdusta ja enemmän muutoksia aivoissa hermosyiden vaurioiden vuoksi.6 Aivoissa tapahtuu muutoksia luonnollisesti meille kaikille iän myötä, mutta muutos tapahtuu nopeammin MS-potilailla. Joillakin on edelleen relapseja (aktiivinen SPMS), mutta oireet eivät yleensä häviä kokonaan relapsin jälkeen.7

Kun tauti etenee, liikunta voi vaikeutua, mutta ei voida tietää, kuinka nopeasti nämä muutokset tulevat tai kuinka vaikeita niistä tulee. Vaikka mikään MS-muoto ei voida kokonaan parantaa, SPMS-oireita voidaan hallita integroidulla hoidolla, joka sisältää lääkehoitoa, fysioterapiaa, liikuntaa ja ruokavalion muutoksia8. Kokonaisvaltainen näkemys on avain hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parempaan elämänlaatuun. Oireiden säännöllinen seuranta voi auttaa sinua keskustelemaan lääkärisi kanssa.9

Ensisijaisesti etenevä MS-tauti (PPMS)

Tämä on suhteellisen harvinainen MS-taudin muoto, joka diagnosoidaan noin 10-15 % kaikista MS-potilaista, yleensä 40- tai 50-vuotiailla. Toisin kuin RRMS, tämä MS-muoto näyttää vaikuttavan yhtä paljon miehiin ja naisiin. PPMS on progressiivinen eli etenevä alusta alkaen, ja oireet pahenevat vähitellen ajan myötä. Vauriot ovat yleisimpiä selkäytimessä ja PPMS:n oireet liittyvät useammin motorisiin vaikeuksiin. Kuten jo aiemmin todettu, MS on arvaamaton ja yksilöllinen ja sinulla voi olla pitkiä aikoja, kun oireet eivät näytä pahenevan. Tässäkin MS-vaiheessa voi olla relapseja.10

Mikä on MS-tauti?

MS-tauti on sairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon. Keskushermostoon kuuluvat aivot ja selkäydin, ja niissä on erityisiä neuroneiksi kutsuttuja soluja. Neuronien tarkoitus on lähettää signaaleja kehoon. Nämä signaalit ovat vastuussa monista kehon toiminnoista, kuten tasapainosta, fyysisestä koordinaatiosta, näkökyvystä sekä muistista.

MS-taudissa kehon oma immuunijärjestelmä hyökkää neuroneja vastaan ja vaurioittaa niiden suojakerrosta eli myeliiniä. Vaurioiden seurauksena neuroneiden muihin kehonosiin lähettämät signaalit häiriintyvät, mikä aiheuttaa MS-taudin oireet. Oireet voivat ilmetä hyvin erilaisina eri ihmisillä sen mukaan, missä osassa kehoa vaurio tapahtuu.

Yleisimpiä MS-taudin oireita