Tunnista ja toimi | MS Elo

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

Muista kertoa lääkärille tai MS-hoitajalle kaikista oiremuutoksista viimeisen puolen vuoden ajalta, jotta sairautesi tilanne saadaan kartoitettua täsmällisesti.

 

*Tämän PDF:n interaktiivisuus ei välttämättä toimi Iphonella.

 

Pahenemisvaiheiden esiintymistiheydellä on merkitystä

Pahenemisvaiheiden välillä on oltava 30 päivän toipumisjakso (remissio), jolloin oireita ei ole tai niitä on vain vähän. Jos oireet eivät häviä pahenemisvaiheen jälkeen, MS-tauti saattaa olla muuttumassa uuteen vaiheeseen.

Vaikka MS-tauti on kaikilla yksilöllinen, pahenemisvaiheiden tiheä esiintyminen taudin alkuvaiheessa saattaa viitata siihen, että tauti muuttuu jossain vaiheessa SPMS:ksi.

 

RRMS voi muuttua SPMS:ksi

Suurimmalla osalla aaltomaista MS-tautia sairastavista tauti muuttuu toissijaisesti eteneväksi. Tämä tapahtuu yleensä vähitellen monien vuosien aikana. Samalla oireet pahenevat, mikä saattaa aiheuttaa voimakkaampia oireita tai toimintakyvyn heikkenemistä.

 

 

Onko MS-tautini muuttumassa?

MS-taudin etenemiseen vaikuttaa olennaisesti kaksi asiaa: kauanko MS-tautia on sairastanut ja onko taudinkuvassa tapahtunut alla listattuja muutoksia?

 

1

1. Oireet ovat pahentuneet, on tullut uusia oireita tai ne eivät häviä kokonaan pahenemisvaiheiden välillä.

2

2. Ajattelua vaativa toiminta tuntuu vaikeammalta kuin ennen. 

3

3. Fyysinen toiminta tuntuu vaikeammalta kuin ennen.

 

Myelin

4. Pahenemisvaiheita on vähemmän kuin ennen.

 

 

Merkit, jotka viittaavat, että MS-tauti on etenemässä SPMS:ksi

 

Kognitiiviset muutokset

 

Head Clock

Kielelliset vaikeudet

DIALOG

Muistin ongelmat

HEAD 2

Keskittymisen ja tiedon prosessoinnin vaikeudet

 

Fyysiset muutokset

 

SLIP

Kävelemisen tai tasapainon ongelmat

Toilet

Rakon ja suolen toiminnan häiriöt

ZZZ

Lisääntynyt uupumus

 

 

Mitä kehossa tapahtuu?

Kaikkiin MS-taudin vaiheisiin liittyy olennaisesti kaksi asiaa: keskushermosto ja siihen kohdistuva tulehdusreaktio

Infografik1_FI_350px

MS-tauti aiheuttaa muutoksia keskushermostossa, johon kuuluvat aivot ja selkäydin. Keskushermoston hermosolut välittävät ympäri kehoa viestejä, jotka ohjaavat esimerkiksi tasapainoa, liikehallintaa ja muistia. 

 

Infografik2_FI_350px

Hermosolua ympäröi suojaava myeliinikerros, jota voi verrata sähköjohtoa ympäröivään muovikuoreen. MS-taudissa immuunijärjestelmän valkosolut tunnistavat virheellisesti myeliinissä jotain vierasta, joka on tuhottava. 


 

Infografik3_FI_350px

Valkosolut hyökkäävät myeliiniä vastaan ja aiheuttavat tulehdusreaktion, joka vaurioittaa myeliiniä ja paljastaa hermosolun aksonin eli viestejä välittävän viejähaarakkeen.

 

Infografik4_FI_350px

Kun myeliini vaurioituu, hermosolujen välittämät viestit hidastuvat tai häiriintyvät, mikä aiheuttaa pahenemisvaiheen. Pahenemisvaihe voi kestää yhdestä päivästä kuukausiin, kunnes aivot korjaavat vauriot.

 

Infografik5_FI_350px

Ajan kuluessa hermosolujen myeliinikerros voi kulua kokonaan pois. Tällöin tulehdusreaktio yleensä häviää kokonaan ja magneettikuvissa alkaa näkyä suurempia leesioita.

 

 

Keskustele lääkärin kanssa

Onko taudinkuvassa tapahtunut muutoksia viime kuukausien aikana? On tärkeää pohtia, onko esimerkiksi fyysisessä tai kognitiivisessa toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia puolen vuoden tai vuoden aikana.

Oiremuutoksista puhuminen

MS-taudin oireet ovat yksilöllisiä. On tärkeää havainnoida, onko MS-tauti etenemässä. Oiremuutoksista on hyvä kertoa lääkärille tai MS-hoitajalle mahdollisimman pian niiden ilmaannuttua.

 

Prise en charge de la sclérose en plaque

Valmistaudu vastaanotolle

On tärkeää seurata, miten MS muuttuu ajan myötä ja käydä siitä avointa vuoropuhelua lääkärisi kanssa. Mieti ovatko oireesi muuttuneet viimeisten kuuden kuukauden aikana ja kirjaa muutokset ylös.  Lataa lista ja valmistaudu keskusteluun sen avulla!

*Tämän PDF:n interaktiivisuus ei välttämättä toimi Iphonella.

Läheisten tuki on arvokasta

Kun perheenjäsenen tai läheisen MS-taudissa tapahtuu muutoksia, elämä saattaa muuttua monella tapaa. Mitä enemmän läheisen sairaudesta ymmärtää, sen paremmin muutoksessa voi olla tukena.

MS-tautia sairastavan voi olla itse vaikea tunnistaa muutoksia, ja siksi läheisten tarkkaavaisuus ja rehellinen arvio mahdollisista oiremuutoksista ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Havainnot voivat edesauttaa taudin etenemisen diagnosoinnissa ja hoidossa.

Progession Module