Forstå din MS og lev det bedst mulige liv | Kend din ms

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS påvirker alle mennesker forskelligt. Derfor er det vigtigt, at du og dit behandlerteam arbejder tæt sammen om at fastlægge dine mål, så du kan leve det bedst mulige liv med din sygdom.

Ved at øge din viden, kan du bedre selv tage en aktiv rolle i din behandling. Her på siden har vi samlet en håndfuld viden og gode råd om sygdommen og behandlingsmulighederne.

Målet med din MS-behandling er at forhindre sygdomsaktivitet og forværring af symptomer og funktionstab  

 

Sygdomsaktivitet

Attakker

Attakker kan medvirke til en forværring af de fysiske symptomer – særligt i de tilfælde, hvor din hjerne ikke kommer sig fuldstændigt efter et attak.

Sygdomsaktivitet i hjernen 

MR-skanninger kan vise, om sygdommen er aktiv i hjernen, og hvor den er aktiv samt, om der er nye eller større områder af hjernen, som er påvirket. MR-skanninger kan hjælpe til med at forudsige risikoen for tilbagefald og forværring af symptomerne.

Forværring af fysiske symptomer og funktionstab

I takt med, at de fysiske symptomer forværres over tid, bliver det sværere for din hjerne at reparere sig selv og tilpasse sig forandringerne.

Når sygdomsaktiviteten er stoppet, begrænses skaderne på hjernen, og risikoen for symptomforværring minimeres. Derfor er det vigtigt at finde en behandling, som virker for dig, og som kan stoppe sygdomsaktiviteten hurtigst muligt, samt reducere risikoen for forværring af symptomer og funktionstab.

Tip:

Hvad enten du er nydiagnosticeret eller føler, din behandling ikke fungerer optimalt, så husk at tale med dit behandlerteam.

 

Forbered din næste samtale med lægen

Samtale hos lægen

Gør det nemmere for dig selv at huske, hvad du skal tale med din læge om næste gang. Vi har udviklet en smart huskeliste, du kan udfylde og tage med til din næste samtale.

 

De fleste behandlingstyper indeholder kompromiser

Behandlingen af MS er blevet mere effektiv gennem de seneste år, og der kommer løbende nye behandlingstyper til. Men at finde den rigtige behandling kræver stadig en afvejning af forskellige fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt at finde den behandling, der passer bedst til din sygdom og dit liv.

 

Hvilke faktorer har indflydelse på valget af din behandling?

Samtale hos lægen

Sygdomsaktivitet og funktionsniveau

Hvor mange attakker har du haft inden for det seneste år, hvad viser dine MR-skanninger og hvordan klarer du dig rent fysisk (EDSS-scoren)?

Bivirkninger

Hvilke bivirkninger har din behandling og hvordan lever du med dem?

Administration

Hvordan, hvor og hvor ofte skal din medicin tages?
På baggrund af bl.a. sygdomsaktivitet, bivirkninger og administrationsform afgør du og din læge, hvilken behandling, der passer bedst til dig. 

Skift af behandling

Du kan komme ud for, at din behandling skal ændres. Det kan bl.a. ske, hvis din medicin ikke dæmper sygdommen i tilstrækkelig grad, eller hvis du får bivirkninger. Derfor er det vigtigt, at du løbende bliver fulgt af din MS-klinik og fortæller din læge eller sygeplejerske om din sygdomsaktivitet og dine bivirkninger.

Tip:

Hvad enten du lige er begyndt på MS-behandling eller er skiftet til en ny behandlingstype, så husk at tale med dit behandlerteam om, at den skal passe til dig og dit liv.


At starte tidligt med den rette behandling kan gøre en positiv forskel på langt sigt

Nye forskningsresultater tyder på, at en mere effektiv behandling allerede i starten af sygdomsforløbet, kan forhindre eller reducere risikoen for udvikling af funktionsnedsættelse i fremtiden. Den behandling, du får i starten af dit sygdomsforløb,  kan derfor gøre en stor forskel for, hvordan sygdommen udvikler sig de næste tre, fem eller 10 år.

Personer, der får  en mere effektiv behandling fra starten, klarer sig bedre end dem, der får den samme behandling senere i deres sygdomsforløb.

 

Tabel

Selvom man ikke føler, man har symptomer, kan MS forårsage skader på centralnervesystemet. Derfor har det stor betydning at få den rigtige behandling så tidligt som muligt.

Tip:

Tal med dit behandlerteam om dine personlige mål og hvad der fungerer bedst for dig.


Sådan taler du med din læge

Mange mennesker føler, det kan være pinligt at tale om sine MS-symptomer. Men det er vigtigt at få talt om alle de symptomer, du oplever – også dem, der føles pinlige eller private – for at kunne få den bedste behandling og det bedste liv med MS. 

Vi har samlet en håndfuld gode råd til at gøre samtalerne nemmere for dig. Og husk, at din læge er på din side.

Samarbejde med din behandler

Kemien mellem mennesker betyder meget. Og det gælder også i forholdet til ens læge. Så selvom det nogle gange kan tage lidt tid at få et godt og fortroligt forhold til sin behandler, er det vigtigt, at du kan tale åbent og føle dig tryg ved at fortælle alt.

Samtale hos lægen

Fokuser på det faglige

Selvom dine MS-symptomer kan føles meget personlige, så prøv at huske dig selv på, at samtalerne med din læge først og fremmest handler om de medicinske aspekter ved sygdomsbehandlingen. Det kan hjælpe at fokusere på de sterile, faglige omgivelser i lægens konsultation, når du skal have en svær samtale.

Skriv dine symptomer ned

Når du oplever symptomer, så skriv dem ned på en liste. Så glemmer du ikke noget, når du sidder hos lægen. Husk også at nævne symptomer, du har haft, som måske ikke fylder så meget i øjeblikket – der er en grund til, at du har skrevet dem ned på et tidspunkt.

Vi har udviklet en smart huskeliste, du kan udfylde og tage med til din næste samtale.

 

Prøv at holde kroppen og din personlighed adskilt

Nogle mennesker føler, det kan være nemmere at tale om ’pinlige’ symptomer, hvis de prøver at adskille deres krop fra deres personlighed – altså prøver at se kroppen som det hylster, deres person bor i. På den måde kan det blive nemmere at tale åbent om de uhensigtsmæssige ting, kroppen gør.

Tip:

Søg viden om din sygdom, så du får en god forståelse af, hvilken behandling der fungerer bedst for dig.

Curated Tags