MS-smerter | Living Like You

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fra nevropatiske smerter til muskel- og skjelettsmerter – visste du at det finnes ulike typer MS-smerter?

Hvis du leser denne artikkelen fordi du lever med MS, trenger vi nok ikke fortelle deg at smerter og ubehag er en alvorlig og ofte uunngåelig del av livet med sykdommen. Mange mennesker med multippel sklerose opplever smerter, og alvorlighetsgraden av disse kan variere fra person til person. Smerter kan påvirke mennesker på ulike måter, men det er viktig å huske at smerte er en av de vanskeligste «usynlige» symptomene å beskrive og håndtere1.

Smerter – det usynlige symptomet

Fordi smerte er en så individuell følelse, kan det være utrolig vanskelig å beskrive den for et annet menneske, men det er samtidig viktig å gjøre for å få best mulig støtte og behandling fra familie, venner og behandlere. Smerter kan ikke bare gi umiddelbare symptomer som nummenhet, prikking i huden eller spenninger i brystet, men kan også påvirke psyken i stor grad og medføre følelser av ubehag, sinne og frustrasjon. Det er ikke rart at kombinasjonen av disse psykiske reaksjonene og selve smertene kan føre til at personer som lever med MS føler seg utmattet og kan få problemer med å klare vanlige hverdagsaktiviteter.

Derfor er det viktig å forstå de ulike typene av MS-smerter og bli i stand til å fortelle om dem, slik at de kan behandles så effektivt som mulig. La oss se nærmere på de ulike typene av MS-smerter og hvordan de kan lindres:

Forskjellen mellom muskelsmerter og nevropatiske smerter

Hvis personer som lever med MS opplever symptomrelaterte smerter, skyldes de vanligvis direkte eller indirekte skade på nervene forårsaket av MS.

Leger og andre behandlere bruker noen ganger litt mer kompliserte ord for å beskrive de ulike typene smerter. Men hva er forskjellene mellom muskelsmerter og nevropatiske smerter?

Nevropatiske smerter – også kalt nervesmerter eller nevrogene smerter – skyldes skader på nervene i hjernen eller ryggmargen. MS forårsaker skade på myelinet i nervecellene, som er det fettlaget som er der for å beskytte nervene. Disse skadene kan komme til uttrykk gjennom en lang rekke forskjellige sanseforstyrrelser, fra mindre irritasjoner til skarpe, brennende smerter1,3.

Muskuloskeletale smerter er smerter i muskler og ledd som oppstår på grunn av skadene MS forårsaker i kroppen. Balanseproblemer, tretthet og muskelsvakhet kan føre til problemer med kroppsholdningen, som dermed belaster ledd og muskler. Dette kan påvirke vanlige hverdagsaktiviteter som å gå en tur, holde en kopp med te eller gå på jobb1,2,3.

Det finnes ingen regler for når smertene starter og slutter, og om de er permanente eller går over etter kort tid. Akkurat som alle MS-tilfeller er forskjellige og unike, varierer også smertesymptomene fra person til person. Det er viktig at du forstår og følger med på smertene dine, slik at du bedre kan kontrollere MS-sykdommen gjennom samtaler med legen din.

De beste rådene for behandling av MS-smerter

Det er ikke alltid lett å behandle MS-smerter, og det kan være frustrerende for dem som opplever smertene. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å håndtere smertene du kan oppleve i sykdomsforløpet på en bedre måte:

 

  • Skriv ned hva som utløser smertene, og bruk ord som beskriver smertenes karakter, som for eksempel «brennende», «borene», «vedvarende», «kløende», «prikkende», «stikkende» eller «strammende».
  • Skriv ned hvordan smertene påvirker daglige aktiviteter og søvn.
  • Fortell legen din om de ulike smertetypene du opplever, og finn ut hvilke behandlingsalternativer som finnes for deg.
  • Noen ganger kan dårlig humør forverre smerter, og derfor er det viktig å prøve og beholde et positivt syn på livet.
  • Lett fysisk trening og yoga kan i noen tilfeller hjelpe, snakk gjerne med en fysioterapeut for å få hjelp til nettopp din smerte.
  • Prøv en avslapningsteknikk som reduserer bekymringer og stress. Øv deg for eksempel på å slappe av ved å puste langsommere4.

Husk at alle smerter er forskjellige, og at symptomene kan endre seg over tid.

 

Kildehenvisninger:

  1. MS Society. About MS. Signs and Symptoms. Pain. Tilgjengelig her: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain (Sist besøkt januar 2021)
  2. NHS UK. Multiple Sclerosis. Symptoms. Tilgjengelig her: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/symptoms/ (Sist besøkt januar 2021)
  3. National MS Society. Pain. Tilgjengelig her: https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Pain (Sist besøkt januar 2021)
  4. MS Society. Pain and unpleasant sensations in MS booklet. Last ned her: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain (Sist besøkt januar 2021).

 

 

 

Curated Tags