Familie og relasjoner | Living Like You

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Multippel sklerose kan påvirke familierelasjonene på mange forskjellige måter.

Av Declan Groeger, blogger fra den internasjonale MSnytt siden (Living Like You). Utsagn er fra bloggerens egne tanker og ståsted.

Relasjoner kan være – og er nesten alltid – kompliserte. Og når du samtidig lever med en kronisk og uforutsigbar sykdom som multippel sklerose (MS), er ordet komplisert ikke i nærheten av å være dekkende.

Det tar tid å bygge opp og vedlikeholde relasjoner, og de endrer seg over tid. Men selv om det ikke alltid er like lett å ta vare på relasjoner, er det som regel verdt innsatsen. Vi er sosiale vesener, og det å ha relasjoner med andre er et grunnleggende, naturlig behov. Dikteren John Donne hadde rett da han sa at «intet menneske er en øy».

Endringer i ekteskapet

Min kone og jeg – du og din partner – det er viktige relasjoner som aldri må tas for gitt. Jeg ble diagnostisert med MS ni år etter at jeg giftet meg med Jean, og diagnosen endret forholdet vårt fullstendig. Endringene skjedde ikke fra den ene dagen til den andre – de kom langsomt. Livet var ikke over, men det var annerledes. Fullstendig forandret.

Frykten for hva fremtiden ville bringe var overveldende: Ville jeg fortsatt kunne være en god far for de to små jentene mine? Ville jeg fortsatt kunne bidra til familiens økonomi? Ville jeg klare min del av pliktene i hjemmet? De som kjenner meg slik jeg er i dag, hadde ikke kjent meg igjen den gangen, og uten Jean ville jeg fortsatt vært den mannen. Livet jeg levde utenfor hjemmet fortsatte som normalt – eller i hvert fall MS-normalt. Jeg har aldri vært en spesielt negativ person, men da jeg var ung, kunne negativiteten noen ganger slå ned i meg som lyn fra klar himmel og påvirke meg i kortere eller lengre tid. Jeg var så heldig at de dårlige tankene aldri fikk helt overhånd, og Jean var ved min side hele veien. Hun sørget for familien vår når jeg ikke var i stand til det. Hun så tvers gjennom meg og visste hvordan jeg hadde det inni meg, og vek aldri fra min side. Hun var, og er fortsatt, min klippe.

Søsken – en spesiell relasjon

Søsken kan være en integrert del av livet ditt hvis du lar dem slippe til. Jeg er stolt av at jeg har et nært forhold til søsknene mine, selv om det er tusenvis av kilometer mellom enkelte av oss, mens andre bor innenfor en radius på 10 km. Selv om jeg ikke bevisst holdt dem utenfor, var det ingen av dem som visste spesielt mye om MS-en min før jeg begynte å skrive om den. Det er lettere for meg å skrive enn å snakke om sykdommen.

Barn og barnebarn

De to døtrene mine visste fra starten av at det var noe med meg som var annerledes. Ikke nødvendigvis riktig eller galt, bare annerledes. På grunn av sykdommen min har de utviklet seg til å bli to fantastiske, omsorgsfulle voksne mennesker som jeg, og alle som kjenner dem, kan stole på når det gjelder. Barnebarnet mitt har bare kjent meg med MS og aksepterer begrensningene mine. Han gjør meg både stolt og glad og er en kjempestor motivasjon til å komme meg ut av sengen om morgenen.

Å bli eldre sammen

Etter mer enn 40 års ekteskap har Jean og jeg det fortsatt godt sammen. Hun har aldri fått meg til å føle meg mindre verd på grunn av sykdommen min. Ettersom vi blir eldre, og det er færre ting som krever oss, har vi stadig mer tid alene sammen. Vi trives med å være sammen uten å måtte snakke hele tiden, og vi liker å se mange av de samme TV-programmene. Jean liker bedre å kjøre bil enn meg, og jeg er glad for å kjøre litt mindre. Vi har ikke lenger to små jenter i huset, så det er mindre husarbeid. Vi har det ene barnebarnet, som selvfølgelig krever en ekstra innsats av og til. Jeg får ikke lenger skyldfølelse av å sitte stille og ikke ta det som før var min del av de huslige pliktene. Vi betaler en mann for å stelle hagen – så er det én oppgave mindre å bekymre seg for.

Betydningen av gode familierelasjoner kan ikke overdrives. Det har hjulpet meg til å bli den beste versjonen av meg selv og kanskje bidratt til å få meg ned på jorden når jeg har overvurdert mine egne evner.

Relasjoner, både personlige og profesjonelle, er en viktig del av MS-reisen din. På samme måte som med familierelasjoner, er det viktig å ta vare på gode vennskap.

 

 

 

Curated Tags