Living Like You | e-Health: wat kan ik ermee?

Het lijkt erop dat u een oudere versie van Internet Explorer gebruikt die niet wordt ondersteund. We raden u aan uw browser bij te werken naar de nieuwste versie van Microsoft Edge, of overweeg om andere browsers zoals Chrome, Firefox of Safari te gebruiken.

MS Diet and Body Connection
e-Health: wat kan ik ermee?

De tijden veranderen, de gesprekken tussen arts, zorgverlener en patiënt zijn anders dan 10 tot 20 jaar geleden. Dit betekent ook een verandering in de zorg. De patiënt wordt steeds meer betrokken bij de keuze van de behandeling, is mondiger, er wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De laatste jaren komen we het begrip e-Health steeds vaker tegen, maar wat is dit?

Definitie van e-Health
E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.


Bij e-Health denken we vaker aan apps, middelen of applicaties waarmee we kunnen communiceren onderling. Via deze middelen is er vaak de mogelijkheid om contact te maken met patiënten (e-consulten, online afspraken, patiëntportalen, online zelfhulp, online herhaalrecepten aanvragen, informatie uitwisselen). Men kan gemakkelijk en veilig communiceren met elkaar en zorg op afstand bieden. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verhogen, de benodigde tijd om deze zorg te leveren te verlagen en de patiënt meer te ondersteunen bij zelfmanagement. Nieuwe technieken en diensten maken het mogelijk om patiënten in de thuissituatie te monitoren maar ook te begeleiden bij de behandeling. E-Health wordt met name regelmatig ingezet bij een aantal chronische aandoeningen.

Ook binnen het centrum waarin ik werkzaam ben wordt er gebruik gemaakt van deze manier van werken. Mijn ervaring is dat het de zorg face to face niet kan vervangen, maar het kan worden gezien als een aanvulling. Voor een aantal mensen met MS is het werken achter een beeldscherm moeilijk, is het moeilijk te begrijpen en zijn de handelingen complex. Het gevaar zit erin dat het communiceren onderling wordt gezien als een chat functie terwijl dit niet de bedoeling is. Ook is er het gevaar dat men elkaar niet goed begrijpt en dat men hierdoor klachten mist. Bij toename van MS klachten, vragen over de diagnose MS en de daarbij behorende behandeling is het beter dit oog in oog met elkaar door te spreken zodat je weet dat je elkaar begrijpt en dit kunt navragen.

Voor zorgverleners is het belangrijk om met de patiënt te bespreken of er gebruik gemaakt kan worden van e-Health en of dit past bij de patiënt. Het moet voor de patiënt een meerwaarde zijn om het te gebruiken, anders zal deze manier van zorg niet slagen. Voor een aantal patiënten, werkende patiënten wordt het vaak ervaren als een meerwaarde omdat men de vraag kan stellen op een tijdstip dat voor de patiënt passend is, dus ik wil het de mensen wel adviseren om dit na te vragen bij de betreffende zorgverleners.

slickslider
Curated Tags

Deel jouw verhaal

Bezoek de social media kanalen van Living Like You om deel te nemen aan de discussie en de laatste updates te ontvangen.