Tænkning og Kognition | Symptomer på Multipel Sclerose

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Brain Training

Problemer med tænkning og kognition

Ligesom nerveskaderne  kan ramme kroppens fysiske funktioner, kan de påvirke personens kognitive funktioner – altså den måde, man tænker og opfatter på.

Tankeprocesserne kører langsommere end tidligere, og det tager længere tid for hjernen at finde frem til det, man tænker på. Problemerne forværres ofte, når man bliver træt. Personer, der lever med sclerose, taler ofte om cog fog som et samlet begreb for disse tænke-symptomer. Cog fog er en forkortelse af det engelske cogntive fog, hvilket kan oversættes til hjernetåge på dansk.

Nedsat koncentrationsevne og opmærksomhed samt glemsomhed er meget almindelige symptomer. Personer, der lever med multipel sclerose, vil ofte opleve, at de nemmere bliver distraheret og at det bliver sværere at holde flere bolde i luften på samme tid. Man glemmer, hvor man har lagt ting, og hvorfor man er gået ind i et rum. Det kan også være svært at følge en opskrift, når man laver mad, fordi man glemmer, hvor man er kommet til.

Det er heller ikke ualmindeligt, at man får sværere ved at finde de rigtige ord, når man taler med andre.

Kombinationen af dårligere koncentration, langsommere tænkning og besvær med at finde ord, kan gøre det svært at deltage i et møde eller middagsselskab med flere mennesker på én gang, hvor tanker og ord flyver gennem rummet. Man kan nemt komme bagud, og når man er klar til at sige noget, har samtalen bevæget sig et andet sted hen.

På den måde kan de kognitive symptomer påvirke ens sociale og arbejdsmæssige liv negativt.

Frustrationen over de kognitive begrænsninger kombineret med den øgede træthed, som sclerose ofte medfører, kan gøre, at man hurtigere bliver vred end tidligere.

 

Almindelige kognitive problemer

  • Glemsomhed
  • Nedsat koncentrationsevne og opmærksomhed
  • Langsommere opfattelse
  • Bliver nemmere irriteret end tidligere

Prioritering kan være et godt redskab

Det kan være chokerende pludselig at blive diagnosticeret med MS. Du kan miste modet, og meget kan virke uoverskueligt. Mange har glæde af at lave en vurdering og prioritering af de krav, der stilles, og derefter en konkret plan for en prioriteret livsstil. Når overskuddet bliver mindre, er det vigtigt at lytte til sig selv og blive god til at vælge til og fra.

Træn din hukommelse

Tabte nøgler, pungen i køleskabet og den vigtige seddel i toiletskabet. Hvis du har oplevet ofte at lede efter forsvundne ting og finde dem de mærkeligste steder, er der god sandsynlighed for at du allerede kender til MS-relateret hjernetåge. Hjernetåge påvirker mere end halvdelen af scleroseramte i løbet af livet og kommer også naturligt med alderen. Det kan vise sig som udfordringer ved at deltage i samtaler, tænke analytisk eller genkalde minder. Men du kan faktisk træne din hjerne til at holde sig i form.

Kognitiv træning

Vi ved, at det kræver et generelt godt helbred at holde din hjerne i sin bedste form, men flere studier viser, at sammen med fysisk aktivitet og sund kost kan tænkespil og hovedbrud hjælpe med at holde dig helt skarp. En undersøgelse af sunde voksne på 65+ viste, at allerede 3 måneders kognitiv træning med mentale øvelser førte til markante forbedringer i deres bevidsthed og hukommelse. Derfor er det vigtigt at holde hjernen skarp hver dag med små øvelser.

Der findes i dag mange apps, som kan hjælpe med at træne dine kognitive evner. 

Curated Tags