Balance- og koordinationsproblemer | Sclerose symptomer

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

8 life hacks for staying fit with MS

Balance- og koordinationsproblemer

Problemer med balance, koordination og svimmelhed ses ofte i forbindelse med multipel sclerose og skyldes som regel, at områder i lillehjernen eller hjernestammen rammes af attakker. Personen kan opleve, at det bliver sværere at koordinere sine bevægelser, også kaldet ataksi. Her er finmotorikken og evnen til at bruge sine hænder særligt udsat. Skaderne kan også forårsage rystelser, kaldet tremor. Disse rystelser kan både forekomme, når personen er i hvile og når kroppen bruges. Følgevirkninger af andre funktionsnedsættelser, som nedsat følesans og synsforstyrrelser kan også være med til at forstærke problemerne med balance og koordination. Nedsat følesans i ben og fødder kan gøre det sværere at gå og bevirke, at man nemmere snubler. Synsforstyrrelser kan give svimmelhed, hvilket også kan skade gangfunktionen.

Når lillehjernen og hjernestammen rammes

Lillehjernen har blandt andet til funktion at gøre vores bevægelser mere flydende. Hvis den rammes af et attak, kan det skabe koordinationsforstyrrelser, også kaldet ataksi.

Hjernestammen forbinder stor- og lillehjernen med rygmarven, og mange vigtige kropsfunktioner løber igennem den. Derfor kan attakker i dette område påvirke balance og koordination.

Almindelige balance- og koordinationsproblemer

  • Rysten (tremor)
  • Koordinationsproblemer (ataksi)
  • Problemer med finmotorikken i fx hænderne
  • Svimmelhed
  • Balanceproblemer

Behandling af balance og koordineringsproblemer

Curated Tags