Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft de manieren waarop wij, Novartis Pharma AG, informatie over individuele personen die deze website bezoeken verzamelen, behouden en gebruiken. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE ZOALS IN DIT PRIVACYBELEID WORDT UITEENGEZET. U ERKENT OOK DAT NOVARTIS PHARMA AG DIT PRIVACYBELEID VAN TIJD TOT TIJD NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE BERICHTGEVING KAN WIJZIGEN, AANPASSEN, UITBREIDEN, VERWIJDEREN OF OP ANDERE WIJZE KAN BIJWERKEN. We zullen echter uw persoonlijke informatie altijd behandelen in overeenstemming met het Privacybeleid dat op het moment van inzameling van kracht was. Het is onze bedoeling om wijzigingen aan ons Privacybeleid op deze website bekend te maken, zodat u volledig geïnformeerd bent over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze vrijgegeven kunnen worden. Ons Privacybeleid is beschikbaar op onze homepage, evenals op iedere pagina waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Op dergelijke gegevensinzamelpunten kan, indien van toepassing, verdere uitleg verstrekt worden over de doeleinden waartoe de informatie gebruikt zal worden.

1. Belofte tot privacy

Het begrip “Persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Privacybeleid, verwijst naar informatie, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, die gebruikt kan worden om u te identificeren. Over het algemeen zullen we uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in dit Privacybeleid. We behouden ons echter het recht voor tot verdere verwerking in die mate zoals toegestaan of verplicht volgens de wetgeving, of ter ondersteuning van een juridisch of strafrechtelijk onderzoek.

In de volgende paragrafen leggen we uit hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

2. Beoogd gebruik van persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, waardoor u onze website kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Het is echter mogelijk dat wij voor sommige diensten uw persoonsgegevens nodig hebben. Als u er in die gevallen voor zou kiezen om de door ons verzochte persoonsgegevens niet te verschaffen, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de website en dat wij geen antwoord kunnen geven op uw vraag. We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u informatie en diensten aan te bieden, waarvan we denken dat u daar interesse in zou hebben, of om met u te communiceren voor andere doeleinden, die blijken uit de omstandigheden of waarover wij u zullen informeren wanneer we uw persoonsgegevens inzamelen.

3. Geheimhouding van persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of op andere wijze doorgeven aan derde partijen, behalve zoals aangegeven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens vrijgeven aan andere filialen van Novartis over de hele wereld die ermee instemmen om deze te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens ons handelen, voor het verder verwerken ervan in overeenstemming met het doel/de doelstellingen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld, of kunnen op andere wijze op rechtmatige wijze worden verwerkt, zoals ten behoeve van de levering van diensten, evaluatie van het nut van deze website, marketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derde partijen zijn een contract met ons aangegaan om persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het overeengekomen doel, om uw persoonsgegevens niet te verkopen aan derde partijen en om deze niet vrij te geven aan derde partijen behalve waar dat mogelijk vereist is volgens de wet, zoals toegestaan door ons of zoals vastgesteld in dit Privacybeleid.

4. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste van de op deze website beschikbare diensten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Elke persoon die informatie aanvraagt over een geneesmiddel dat is bedoeld voor gebruik bij kinderen moet 18 jaar of ouder zijn. Wij zullen niet bewust persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 18 jaar inzamelen, gebruiken of vrijgeven zonder voorafgaande toestemming te verkrijgen van een persoon met ouderlijk gezag (bijv. een ouder of voogd) via rechtstreeks offline contact. Wij zullen de ouder (i) informeren over de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden ingezameld, en (ii) de kans bieden om bezwaar te maken tegen elke verdere inzameling, gebruik of opslag van dergelijke informatie. Wij leven de wetten na die zijn opgesteld om kinderen te beschermen

5. Contact opnemen met ons

Als u vragen of klachten hebt over onze naleving van dit Privacybeleid, of als u aanbevelingen of opmerkingen heeft om de kwaliteit van ons Privacybeleid te verbeteren, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2014. Wij trachten voortdurend de voor u beschikbare hulpmiddelen te verbeteren, waarmee u de aan ons geleverde gegevens kunt beheren. Raadpleeg van tijd tot tijd deze pagina om op de hoogte te blijven van deze en andere nieuwe functies.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website en uw ervaring daarmee te verbeteren. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien u meer informatie wilt of indien u niet wilt dat er cookies worden geplaatst als u de website gebruikt, klik dan hier: Over cookies.
Niet meer tonen